Akcje

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

38,35 -7,54 20,92 13,63 -9,70
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

45,37 -5,32 23,23 7,75 -3,83

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w JPY.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-kwi-2019 JPY 45 000,772
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 94
Waluta podstawowa JPY
Data wprowadzenia Funduszu 13-maj-1987
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 27-paź-2000
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia S&P Japan Mid Small Cap in EUR Performance Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,38%
ISIN LU0171289225
Notowania agencji Bloomberg MIGSJJE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43CN12
Bloomberg Benchmark Ticker CGEMIJPEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 138 Japan Small/Mid-Cap Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 2,30
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 2,13
FUJI OIL HOLDINGS INC 1,95
LION CORPORATION 1,92
NICHIREI CORPORATION 1,88
Nazwa Waga ( %)
RELO GROUP INC 1,88
HITACHI TRANSPORT SYSTEM LTD 1,82
TAIHEIYO CEMENT CORPORATION 1,81
UNIZO HOLDINGS CO LTD 1,81
NOF CORPORATION 1,81
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 49,33 -0,44 -0,88 59,65 45,17 - LU0171289225 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 13,39 -0,19 -1,40 16,19 12,19 - LU0931342652 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 55,49 -0,77 -1,37 69,60 51,51 - LU0090841692 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 61,39 -0,86 -1,38 76,65 56,90 - LU0006061252 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 54,58 -0,49 -0,89 65,71 49,89 - LU0171289068 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 43,89 -0,65 -1,46 54,76 40,39 - LU0255399742 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Literatura

Literatura