Stałodochodowe

BGF Global High Yield Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 02-cze-2020 USD 1 294,048
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 1340
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 22-gru-1998
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 08-cze-2007
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global High Yield Bond
Wskaźnik odniesienia ICE BofAML Global High Yield Constrained USD Hedged Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,46%
ISIN LU0171284937
Notowania agencji Bloomberg MEREHUI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5705623
Bloomberg Benchmark Ticker ML_GHYUSDH
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 30-kwi-2020 4,70
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-maj-2020 9,16
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-maj-2020 8,11
5 letnia Beta na dzień 30-kwi-2020 0,919

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Global High Yield Bond Fund, Class A2, as of 31-maj-2020 rated against 579 Global High Yield Bond Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 09-paź-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,51
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,50
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,50
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0,49
ORACLE CORPORATION 3.85 04/01/2060 0,46
Nazwa Waga ( %)
ALTICE FINANCING SA 144A 7.5 05/15/2026 0,46
ORACLE CORPORATION 3.6 04/01/2050 0,45
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,43
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/2026 0,42
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 2.8 07/21/2023 0,42
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 25,95 0,23 0,89 27,32 20,86 - LU0171284937 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 14,88 0,13 0,88 15,89 12,05 - LU0093505864 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 18,05 0,15 0,84 19,34 14,63 - LU0567554463 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 20,88 0,05 0,24 22,82 17,43 - LU0628613712 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 16,53 0,15 0,92 17,63 13,37 - LU0093504206 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 23,37 0,21 0,91 24,64 18,80 - LU0171285157 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 14,05 0,11 0,79 15,03 11,38 - LU0849758007 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Literatura

Literatura