Akcje

BGF Global Dynamic Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2020

-9,11 15,45 9,85 0,45 -11,53
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2020

-2,09 15,68 14,87 3,93 -10,36

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Number of Issuers 264
Wielkość funduszu (w mln) na dzień 02-cze-2020 USD 602,242
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 28-lut-2006
Waluta klas akcji USD
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 28-lut-2006
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Global Large-Cap Blend Equity
Wskaźnik odniesienia S&P 500 (60%) and FTSE World (ex-US) (40%)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,84%
ISIN LU0238689110
Notowania agencji Bloomberg MERGDAU
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B0ZGW40
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Global Dynamic Equity Fund, Class A2, as of 31-maj-2020 rated against 3282 Global Large-Cap Blend Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga (%)
MICROSOFT CORP 3,24
AMAZON COM INC 3,22
APPLE INC 2,66
ALPHABET INC CLASS C 2,66
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,75
Nazwa Waga (%)
SIEMENS N AG 1,35
COMCAST CORP CLASS A 1,34
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A 1,33
JOHNSON & JOHNSON 1,28
ROCHE HOLDING PAR AG 1,27
na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga (%)
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD 0 01/05/2012 0,00
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 21,20 0,38 1,83 23,45 15,46 - LU0238689110 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 17,64 0,21 1,20 20,24 13,34 - LU0238689896 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 19,74 0,36 1,86 21,87 14,41 - LU0238689201 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 12,72 0,22 1,76 14,22 9,33 - LU0238690985 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 18,94 0,22 1,18 21,71 14,32 - LU0238689623 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 13,40 0,24 1,82 14,94 9,82 - LU0238690555 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Literatura

Literatura