Akcje

BGF European Special Situations Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lis-2019 EUR 1 258,409
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 53
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 20-mar-2003
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 14-paź-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Large-Cap Growth Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Net TR in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,32%
ISIN LU0154235443
Notowania agencji Bloomberg MLEUGRE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7446919
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF European Special Situations Fund, Class E2, as of 31-paź-2019 rated against 332 Europe Large-Cap Growth Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 05-lip-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
SAP SE 4,75
ASML HOLDING NV 4,48
SAFRAN SA 3,56
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,30
NOVO NORDISK A/S 3,22
Nazwa Waga ( %)
FERRARI NV 2,88
DSV PANALPINA A/S 2,84
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,83
VINCI SA 2,69
UNILEVER PLC 2,63
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 45,05 -0,01 -0,02 45,06 33,08 - LU0154235443 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 48,54 -0,01 -0,02 48,55 35,49 - LU0154234636 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 49,77 0,20 0,40 49,77 37,81 - LU0171277139 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 53,63 0,22 0,41 53,63 40,56 - LU0171276677 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 18,99 0,00 0,00 18,99 13,53 - LU0969580561 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 16,17 0,00 0,00 16,17 11,79 - LU1023063255 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Constantis
Michael Constantis

Literatura

Literatura