Akcje

BGF Euro-Markets Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-kwi-2019 EUR 2 140,754
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 42
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 04-sty-1999
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 04-sty-1999
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Eurozone Large-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI EMU Net TR Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0093502762
Notowania agencji Bloomberg MEREMAI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5598340
Bloomberg Benchmark Ticker MSDEEMUN
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Euro-Markets Fund, Class A2, as of 31-mar-2019 rated against 1019 Eurozone Large-Cap Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 27-cze-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,51
SANOFI SA 5,43
SAFRAN SA 5,06
AIRBUS SE 4,42
SAP SE 3,74
Nazwa Waga ( %)
VINCI SA 3,31
ALLIANZ SE 3,24
THALES SA 3,12
ASML HOLDING NV 2,98
IBERDROLA SA 2,89
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 28,73 0,08 0,28 30,67 23,80 - LU0093502762 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 29,32 -0,07 -0,24 33,87 24,72 - LU0171278376 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 13,32 0,04 0,30 14,11 11,01 - LU0986743572 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 32,31 -0,07 -0,22 37,14 27,19 - LU0171277485 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 14,25 0,04 0,28 14,80 11,70 - LU0969580488 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 26,07 0,07 0,27 27,96 21,63 - LU0093503141 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Literatura

Literatura