Stałodochodowe

BGF Euro Corporate Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 25-kwi-2019 EUR 2 889,247
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 444
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 31-lip-2006
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-lip-2006
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar EUR Corporate Bond
Wskaźnik odniesienia ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,02%
ISIN LU0162658883
Notowania agencji Bloomberg MLCORA2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7588639
Bloomberg Benchmark Ticker ER00
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 29-mar-2019 4,35
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-mar-2019 2,19
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-mar-2019 2,43
5 letnia Beta na dzień 31-mar-2019 1,003

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Euro Corporate Bond Fund, Class A2, as of 31-mar-2019 rated against 969 EUR Corporate Bond Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 27-lip-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 1,23
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 0,78
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,78
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,77
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0,70
Nazwa Waga ( %)
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS 1.375 01/17/2025 0,69
ENEL SPA RegS 3.75 11/24/2081 0,69
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.09 03/11/2027 0,68
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 2 10/01/2050 0,68
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,62
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 16,99 0,01 0,06 16,99 16,25 - LU0162658883 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 11,13 0,02 0,18 11,13 10,48 - LU1445717389 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 10,73 0,01 0,09 10,73 10,22 - LU1445718197 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 15,70 0,01 0,06 15,70 15,04 - LU0162659931 - -
KLASA A3 EUR Dystrybucja co miesiąc 13,55 0,01 0,07 13,55 12,98 - LU0172394222 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Literatura

Literatura