Akcje

BGF China Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2020

-11,55 21,28 24,99 -8,19 -12,18
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2020

-19,15 18,96 34,95 -5,88 -7,46

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 29-maj-2020 USD 1 036,308
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 47
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 24-cze-2008
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 24-cze-2008
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar China Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Emerging Markets China 10/40 Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0359201612
Notowania agencji Bloomberg BLKCHA2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B2RF4J8
Bloomberg Benchmark Ticker MSCN1040
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF China Fund, Class A2, as of 31-maj-2020 rated against 475 China Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,82
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,98
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 4,60
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 4,19
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 3,91
Nazwa Waga ( %)
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3,80
NETEASE INC 3,80
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD 3,24
YUM CHINA HOLDINGS INC 3,17
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LTD CO 2,76
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 18,67 0,10 0,54 20,14 15,28 - LU0359201612 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 15,46 0,08 0,52 16,86 12,70 - LU0359201455 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 16,79 -0,03 -0,18 18,14 14,15 - LU1216661543 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 14,61 0,08 0,55 15,96 12,01 - LU0359204632 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Lucy Liu
Lucy Liu

Literatura

Literatura