Akcje

BSF European Opportunities Extension Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

19,97 36,91 3,49 18,24 -10,71
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2018

7,95 10,85 3,05 12,00 -10,60

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lut-2019 EUR 995,077
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 132
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 31-sie-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-sie-2007
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Flex-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia S&P Europe BMI Index (Developed Markets only)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,89%
ISIN LU0313923228
Notowania agencji Bloomberg BKRSPEA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 20,00%
SEDOL B23WFW3
Bloomberg Benchmark Ticker CGBMI_EUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BSF European Opportunities Extension Fund, Class A2, as of 31-sty-2019 rated against 349 Europe Flex-Cap Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
NOVO NORDISK A/S 5,80
RELX PLC 4,58
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 4,14
LONZA GROUP AG 4,12
STRAUMANN HOLDING AG 4,09
Nazwa Waga ( %)
ROYAL UNIBREW A/S 3,95
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 3,94
DSV A/S 3,83
ALTEN SA 3,80
KINEPOLIS GROUP NV 3,56
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 345,55 2,85 0,83 374,26 305,15 - LU0313923228 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 332,68 2,74 0,83 361,56 293,99 - LU0418790928 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

David Tovey
David Tovey

Literatura

Literatura