Akcje

BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-cze-2014
To
30-cze-2015
From
30-cze-2015
To
30-cze-2016
From
30-cze-2016
To
30-cze-2017
From
30-cze-2017
To
30-cze-2018
From
30-cze-2018
To
30-cze-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-cze-2019

12,75 -6,17 -6,51 -1,92 -12,81
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-10,72 -8,98 -4,26 - -0,56
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
3,19 -3,60 -2,04 -10,72 -24,59 -19,58 - -4,88

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 16-sie-2019 EUR 19,921
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 513
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 06-sie-2010
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 06-sie-2010
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Wskaźnik odniesienia 3 Month Euro Libor Rate
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,50%
ISIN LU0525202403
Notowania agencji Bloomberg BSEDE2E
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 20,00%
SEDOL B4382P7
Bloomberg Benchmark Ticker ECC0TR03
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
CREDIT AGRICOLE SA 4,75
PERNOD-RICARD SA 4,74
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP AG 4,73
AVIVA PLC 4,71
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,70
Nazwa Waga ( %)
STRAUMANN HOLDING AG 4,70
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 4,69
EIFFAGE SA 4,56
LOREAL SA 4,41
ANGLO AMERICAN PLC 4,05
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 93,25 0,32 0,34 108,18 88,36 - LU0525202403 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 96,79 0,33 0,34 111,74 91,38 - LU0525202155 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 101,51 0,35 0,35 116,15 95,09 - LU0526376511 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Robert Fisher
Robert Fisher
Simon Weinberger
Simon Weinberger

Literatura

Literatura