Akcje

BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

4,04 4,37 -12,20 0,72 -20,29
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-13,40 -8,37 -4,12 - -0,15
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
7,08 7,08 1,09 -13,40 -23,06 -18,99 - -1,29

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lut-2019 EUR 46,202
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 572
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 06-sie-2010
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 06-sie-2010
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Wskaźnik odniesienia 3 Month Euro Libor Rate
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,48%
ISIN LU0525202403
Notowania agencji Bloomberg BSEDE2E
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 20,00%
SEDOL B4382P7
Bloomberg Benchmark Ticker ECC0TR03
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,86
SAP SE 4,76
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4,75
ABB LTD 4,75
ADMIRAL GROUP PLC 4,71
Nazwa Waga ( %)
LOREAL SA 4,66
VOLVO AB 4,39
NATIXIS SA 4,05
FERRARI NV 3,63
GRAND CITY PROPERTIES SA 3,56
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 100,12 0,58 0,58 116,65 88,36 - LU0525202403 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 108,16 0,63 0,59 124,91 95,09 - LU0526376511 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 103,65 0,60 0,58 120,33 91,38 - LU0525202155 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Robert Fisher
Robert Fisher
Simon Weinberger
Simon Weinberger

Literatura

Literatura