Akcje

BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

8,37 -1,97 -8,45 -2,80 -12,00
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-12,00 -7,83 -3,61 - -0,06
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
7,91 0,78 7,91 -12,00 -21,70 -16,81 - -0,53

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-kwi-2019 EUR 44,594
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 567
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 06-sie-2010
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 06-sie-2010
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Wskaźnik odniesienia 3 Month Euro Libor Rate
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,49%
ISIN LU0525202403
Notowania agencji Bloomberg BSEDE2E
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 20,00%
SEDOL B4382P7
Bloomberg Benchmark Ticker ECC0TR03
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
TAG IMMOBILIEN AG 4,79
SOLVAY SA 4,79
LOREAL SA 4,79
EIFFAGE SA 4,60
CARLSBERG A/S 4,26
Nazwa Waga ( %)
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3,96
GALP ENERGIA SGPS SA 3,93
CHRISTIAN DIOR SE 3,81
ADMIRAL GROUP PLC 3,67
ABB LTD 3,46
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 98,13 -0,70 -0,71 116,65 88,36 - LU0525202403 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 101,68 -0,73 -0,71 120,33 91,38 - LU0525202155 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 106,30 -0,76 -0,71 124,91 95,09 - LU0526376511 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Robert Fisher
Robert Fisher
Simon Weinberger
Simon Weinberger

Literatura

Literatura