Akcje

BSF European Absolute Return Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-wrz-2014
To
30-wrz-2015
From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-wrz-2019

6,93 -1,11 -1,61 2,21 2,79
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
2,79 1,11 1,80 2,70 2,86
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
1,63 -0,84 -0,82 2,79 3,37 9,30 30,56 34,75

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 11-paź-2019 EUR 1 597,572
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2019 124
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 27-lut-2009
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 27-lut-2009
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,88%
ISIN LU0411704413
Notowania agencji Bloomberg BLEURAA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 20,00%
SEDOL B4Y52B3
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga ( %)
ROYAL UNIBREW A/S 4,10
NOVO NORDISK A/S 3,58
SAFRAN SA 3,10
DSV A/S 3,02
LONZA GROUP AG 2,93
Nazwa Waga ( %)
RELX PLC 2,78
SIKA AG 2,34
STRAUMANN HOLDING AG 2,29
EXPERIAN PLC 1,78
DCC PLC 1,74
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 134,43 -0,27 -0,20 136,90 129,93 - LU0411704413 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 128,87 -0,26 -0,20 131,44 124,94 - LU0414665884 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Literatura

Literatura