Akcje

BSF European Absolute Return Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

0,64 7,66 -7,76 2,88 3,69
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
3,82 -0,06 0,79 2,85 2,85
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-0,09 0,52 0,39 3,82 -0,19 3,99 32,47 32,47

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 19-mar-2019 EUR 1 740,008
Liczba holdingów na dzień 28-lut-2019 127
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 27-lut-2009
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 27-lut-2009
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Wskaźnik odniesienia 3 Month Euro Libor Rate
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,88%
ISIN LU0411704413
Notowania agencji Bloomberg BLEURAA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 20,00%
SEDOL B4Y52B3
Bloomberg Benchmark Ticker ECC0TR03
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 28-lut-2019
Nazwa Waga ( %)
NOVO NORDISK A/S 3,10
LONZA GROUP AG 2,95
SIKA AG 2,30
SAFRAN SA 2,30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 2,27
Nazwa Waga ( %)
RELX PLC 2,23
STRAUMANN HOLDING AG 2,22
DSV A/S 2,17
DCC PLC 1,71
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1,61
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 132,65 -0,08 -0,06 133,30 126,77 - LU0411704413 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 127,37 -0,06 -0,05 128,32 122,20 - LU0414665884 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Literatura

Literatura