Akcje

BGF World Healthscience Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

62,70 -17,88 18,09 -5,79 26,44
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

55,17 -13,55 15,55 -5,10 22,93

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-kwi-2019 USD 3 873,812
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 102
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 06-kwi-2001
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 06-kwi-2001
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Healthcare
Wskaźnik odniesienia MSCI World Health Care Index Net Return in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,31%
ISIN LU0171309270
Notowania agencji Bloomberg MERHLEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43GMR3
Bloomberg Benchmark Ticker MSCWRHLEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Healthscience Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 223 Sector Equity Healthcare Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
ABBOTT LABORATORIES 5,51
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,91
PFIZER INC 4,46
MERCK & CO INC 4,33
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4,20
Nazwa Waga ( %)
ROCHE HOLDING PAR AG 3,96
ASTRAZENECA PLC 3,75
NOVARTIS AG 3,66
NOVO NORDISK CLASS B 3,04
SANOFI SA 2,97
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 33,90 -0,45 -1,31 36,99 29,32 - LU0171309270 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 38,13 -0,70 -1,80 42,26 35,70 - LU0122380701 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 37,05 -0,49 -1,31 40,42 31,88 - LU0171307068 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 41,67 -0,77 -1,81 46,06 38,83 - LU0122379950 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Erin Xie
Erin Xie

Literatura

Literatura