Akcje

BGF World Financials Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2020

-19,05 29,62 24,57 -9,17 -26,11
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2020

-10,93 24,84 16,46 -7,79 -22,19

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 29-maj-2020 USD 341,688
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 48
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-mar-2000
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-lip-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Financial Services
Wskaźnik odniesienia MSCI ACWI Financials Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,33%
ISIN LU0147401714
Notowania agencji Bloomberg MWORLEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7363256
Bloomberg Benchmark Ticker SPFINUSBGF
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Financials Fund, Class E2, as of 30-kwi-2020 rated against 169 Sector Equity Financial Services Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
AXA SA 5,48
MORGAN STANLEY 5,01
CITIGROUP INC 4,45
AMERIPRISE FINANCE INC 3,74
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3,51
Nazwa Waga ( %)
SOCIETE GENERALE SA 3,32
AMERICAN EXPRESS 3,02
PRUDENTIAL PLC 3,01
INTESA SANPAOLO 2,91
WORLDLINE SA 2,83
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 21,07 -0,31 -1,45 29,42 15,18 - LU0147401714 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 20,70 -0,47 -2,22 29,45 15,34 - LU0171304719 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 18,94 -0,43 -2,22 26,98 14,05 - LU0171305443 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 23,02 -0,35 -1,50 32,11 16,57 - LU0106831901 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Literatura

Literatura