Stałodochodowe

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

-6,47 -13,72 13,48 14,52 -11,83
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2018

-5,72 -14,92 9,94 15,21 -6,21

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-mar-2019 USD 4 691,849
Liczba holdingów na dzień 28-lut-2019 134
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 26-cze-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-wrz-2008
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Wskaźnik odniesienia JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 0,80%
ISIN LU0383940458
Notowania agencji Bloomberg BGFLEMD
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B3CPTC8
Bloomberg Benchmark Ticker ELMIPLUS
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 100000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 28-lut-2019 6,07
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 28-lut-2019 11,64
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 28-lut-2019 10,98
5 letnia Beta na dzień 28-lut-2019 1,035

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 28-lut-2019
Nazwa Waga ( %)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,06
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 3,08
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 2,26
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,23
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,13
Nazwa Waga ( %)
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,91
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 1,80
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.375 03/15/2024 1,76
PERU (REPUBLIC OF) RegS 6.95 08/12/2031 1,68
CZECH REPUBLIC 0.95 05/15/2030 1,63
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 24,60 -0,38 -1,52 28,03 22,10 - LU0383940458 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 21,88 -0,34 -1,53 25,17 19,76 - LU0374975414 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 23,25 -0,36 -1,52 26,61 20,93 - LU0278470058 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 20,61 -0,15 -0,72 21,70 18,01 - LU0278457204 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 7,17 -0,11 -1,51 8,54 6,60 - LU0474536231 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 19,40 -0,14 -0,72 20,53 17,00 - LU0278459671 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 7,50 -0,12 -1,57 8,89 6,89 - LU0359002093 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 9,64 -0,15 -1,53 11,22 8,75 - LU0480535052 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura