Akcje

BGF Global Dynamic Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

37,95 -14,86 22,59 -5,25 9,76
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

37,37 -7,72 23,25 -0,10 13,83

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Number of Issuers 567
Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-kwi-2019 USD 654,598
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 28-lut-2006
Waluta klas akcji EUR
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 28-lut-2006
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Global Large-Cap Blend Equity
Wskaźnik odniesienia 60% SNP500EUR / 40% FTWXUS_EUR Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,35%
ISIN LU0238689896
Notowania agencji Bloomberg MERGDEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43L4W7
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Global Dynamic Equity Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 2257 Global Large-Cap Blend Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga (%)
ALPHABET INC CLASS C 2,34
APPLE INC 1,95
JOHNSON & JOHNSON 1,94
COMCAST CORP CLASS A 1,87
EXXON MOBIL CORP 1,78
Nazwa Waga (%)
MICROSOFT CORP 1,64
WILLIAMS INC 1,58
ANTHEM INC 1,49
NESTLE SA 1,45
AMAZON COM INC 1,44
na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga (%)
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0,47
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 0,40
Nazwa Waga (%)
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD VR 01/05/2012 0,00
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 16,98 0,03 0,18 17,03 14,36 - LU0238689896 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 13,31 -0,04 -0,30 14,01 11,53 - LU0238690555 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 19,11 -0,05 -0,26 19,71 16,42 - LU0238689201 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 20,40 -0,06 -0,29 20,97 17,50 - LU0238689110 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 12,72 -0,04 -0,31 13,43 11,03 - LU0238690985 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 18,14 0,04 0,22 18,15 15,32 - LU0238689623 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Literatura

Literatura