Akcje

BGF European Focus Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 11-paź-2019 EUR 381,715
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2019 40
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 14-paź-2005
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 29-maj-2006
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Large-Cap Growth Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Net TR in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,34%
ISIN LU0252967707
Notowania agencji Bloomberg MLEFE2E
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B448YY9
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga ( %)
SAFRAN SA 5,96
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,21
SAP SE 5,17
RELX PLC 5,07
ASML HOLDING NV 4,52
Nazwa Waga ( %)
NOVO NORDISK A/S 4,42
LONZA GROUP AG 4,31
SIKA AG 4,06
ROYAL UNIBREW A/S 3,84
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,66
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 22,27 0,63 2,91 22,36 18,37 - LU0252967707 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 26,22 0,81 3,19 26,85 22,28 - LU0252970834 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 23,72 0,67 2,91 23,81 19,49 - LU0229084990 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 13,18 0,37 2,89 13,19 10,58 - LU0969580306 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Stefan Gries
Stefan Gries

Literatura

Literatura