Akcje

BGF European Focus Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-sty-2019 EUR 480,568
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2018 34
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 14-paź-2005
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 29-maj-2006
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Large-Cap Blend Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Net TR in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,59%
ISIN LU0252967707
Notowania agencji Bloomberg MLEFE2E
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B448YY9
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

 - Silver

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga ( %)
NOVO NORDISK A/S 5,72
ROCHE HOLDING AG 5,57
EXPERIAN PLC 4,88
SANOFI SA 4,41
LONZA GROUP AG 4,09
Nazwa Waga ( %)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,97
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,95
SAP SE 3,76
SAFRAN SA 3,75
UNILEVER PLC 3,61
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 19,71 0,17 0,87 23,06 18,37 - LU0252967707 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 20,92 0,18 0,87 24,35 19,49 - LU0229084990 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 23,80 0,19 0,80 30,25 22,28 - LU0252970834 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 11,37 0,10 0,89 12,94 10,58 - LU0969580306 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Simon Hunter
Simon Hunter

Literatura

Literatura