Akcje

BGF Euro-Markets Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-cze-2014
To
30-cze-2015
From
30-cze-2015
To
30-cze-2016
From
30-cze-2016
To
30-cze-2017
From
30-cze-2017
To
30-cze-2018
From
30-cze-2018
To
30-cze-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-cze-2019

-6,98 -9,47 23,17 4,99 -4,29
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 30-cze-2019

-9,30 -12,00 28,15 5,74 -0,48

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 19-lip-2019 EUR 2 008,398
Liczba holdingów na dzień 28-cze-2019 41
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 04-sty-1999
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-mar-1999
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Eurozone Large-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI EMU Net TR Index in USD
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0171277485
Notowania agencji Bloomberg MEREMUI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5705612
Bloomberg Benchmark Ticker MS_EMUUSD
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Euro-Markets Fund, Class A2, as of 30-cze-2019 rated against 1028 Eurozone Large-Cap Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 27-cze-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 28-cze-2019
Nazwa Waga ( %)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,22
SAFRAN SA 5,23
SANOFI SA 4,72
AIRBUS SE 4,68
SAP SE 4,51
Nazwa Waga ( %)
ALLIANZ SE 4,41
ASML HOLDING NV 3,55
VINCI SA 3,24
THALES SA 3,08
LINDE PLC 2,88
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 32,94 0,07 0,21 35,48 27,19 - LU0171277485 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 26,58 0,02 0,08 27,60 21,63 - LU0093503141 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 29,32 0,02 0,07 30,31 23,80 - LU0093502762 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 13,64 0,01 0,07 13,97 11,01 - LU0986743572 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 29,86 0,06 0,20 32,32 24,72 - LU0171278376 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 14,66 0,01 0,07 14,85 11,70 - LU0969580488 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Literatura

Literatura