Stałodochodowe

BGF Euro Corporate Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 25-mar-2019 EUR 2 897,311
Liczba holdingów na dzień 28-lut-2019 463
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 31-lip-2006
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-lip-2006
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar EUR Corporate Bond
Wskaźnik odniesienia ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,02%
ISIN LU0172394222
Notowania agencji Bloomberg MLYCBEA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7659461
Bloomberg Benchmark Ticker ER00
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Distributing

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 28-lut-2019 4,55
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 28-lut-2019 2,18
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 28-lut-2019 2,38
5 letnia Beta na dzień 28-lut-2019 0,995

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Euro Corporate Bond Fund, Class A3, as of 28-lut-2019 rated against 964 EUR Corporate Bond Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 27-lip-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 28-lut-2019
Nazwa Waga ( %)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 0,87
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,79
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,74
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0,72
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS 1.375 01/17/2025 0,71
Nazwa Waga ( %)
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 2 10/01/2050 0,69
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,64
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS 1.25 02/15/2024 0,62
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 0,61
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS 5.75 07/08/2041 0,61
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A3 EUR Dystrybucja co miesiąc 13,41 -0,02 -0,15 13,43 12,98 - LU0172394222 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 10,98 -0,01 -0,09 10,99 10,47 - LU1445717389 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 16,81 -0,02 -0,12 16,83 16,25 - LU0162658883 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 10,60 -0,01 -0,09 10,61 10,22 - LU1445718197 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 15,54 -0,01 -0,06 15,55 15,04 - LU0162659931 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Literatura

Literatura