Akcje

BGF Emerging Markets Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

11,22 -10,09 11,50 24,59 -6,16
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2018

11,38 -5,23 14,51 20,59 -10,27

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-sty-2019 USD 788,788
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2018 66
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 30-lis-1993
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-sty-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Global Emerging Markets Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,86%
ISIN LU0171275786
Notowania agencji Bloomberg MIGSEII
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B17P9V8
Bloomberg Benchmark Ticker MSEMNEEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Emerging Markets Fund, Class A2, as of 31-gru-2018 rated against 2039 Global Emerging Markets Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga ( %)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,29
SBERBANK ROSSII PAO 3,22
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,07
BANK OF CHINA LTD 2,81
HDFC BANK LTD 2,75
Nazwa Waga ( %)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,67
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA 2,64
TENCENT HOLDINGS LTD 2,43
SJM HOLDINGS LTD 2,19
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,17
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 30,06 -0,26 -0,86 32,21 27,44 - LU0171275786 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 34,14 -0,32 -0,93 39,96 31,26 - LU0047713382 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 30,90 -0,30 -0,96 36,35 28,33 - LU0090830653 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 27,21 -0,24 -0,87 29,30 24,87 - LU0171276081 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Andrew Swan

Literatura

Literatura