Stałodochodowe

BGF Emerging Markets Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-lut-2019 USD 2 593,000
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 316
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 01-paź-2004
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-paź-2004
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Emerging Markets Bond
Wskaźnik odniesienia JP Morgan Global Diversified EMBI Index in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,47%
ISIN LU0200683885
Notowania agencji Bloomberg MLEMEA2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B0347L8
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 31-sty-2019 6,89
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-sty-2019 6,40
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-sty-2019 7,98
5 letnia Beta na dzień 31-sty-2019 1,024

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Emerging Markets Bond Fund, Class A2, as of 31-gru-2018 rated against 870 Global Emerging Markets Bond Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 09-paź-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,52
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,44
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 1,22
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,22
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,10
Nazwa Waga ( %)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 1,07
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,03
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,99
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,98
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 0,88
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 15,85 -0,13 -0,81 15,98 14,32 - LU0200683885 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 14,79 -0,12 -0,80 14,91 13,42 - LU0200684180 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 17,94 -0,06 -0,33 18,08 16,68 - LU0200680600 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 16,74 -0,06 -0,36 16,91 15,58 - LU0200681830 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 16,24 -0,06 -0,37 16,80 15,21 - LU0413376566 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,64 -0,04 -0,37 11,06 9,98 - LU1062842882 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 11,44 -0,04 -0,35 11,72 10,68 - LU1057296771 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Literatura

Literatura