Stałodochodowe

BSF Fixed Income Strategies Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-cze-2014
To
30-cze-2015
From
30-cze-2015
To
30-cze-2016
From
30-cze-2016
To
30-cze-2017
From
30-cze-2017
To
30-cze-2018
From
30-cze-2018
To
30-cze-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-cze-2019

1,23 -0,62 2,00 -1,21 -1,11
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-0,80 -0,11 0,16 - 1,37
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
1,51 0,57 0,46 -0,80 -0,33 0,83 - 13,54

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 16-sie-2019 EUR 7 492,149
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 635
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 30-wrz-2009
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 30-wrz-2009
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Alt - Long/Short Credit
Wskaźnik odniesienia Euro Overnight Index Average
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,75%
ISIN LU0438336694
Notowania agencji Bloomberg BRFXIE2
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B3LYJ37
Bloomberg Benchmark Ticker EONIAINX
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 24-lip-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
ITALY (REPUBLIC OF) 10,95
SPAIN (KINGDOM OF) 6,62
FRANCE (REPUBLIC OF) 5,10
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2,33
ISHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ETF 2,19
Nazwa Waga ( %)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,91
KFW 1,83
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,73
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1,66
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1,52
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 114,33 -0,20 -0,17 115,18 112,80 - LU0438336694 - -
KLASA A2 HEDGED JPY - 10 081,83 -17,65 -0,17 10 126,52 9 994,90 - LU1948809105 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 104,73 -0,16 -0,15 105,09 102,26 - LU1200840038 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 119,87 -0,21 -0,17 120,39 117,89 - LU0438336264 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 113,06 -0,16 -0,14 113,39 108,96 - LU1046547540 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Literatura

Literatura