Wiele aktywów

BSF Dynamic Diversified Growth Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2020

-5,52 1,00 2,78 1,35 -4,63
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-1,57 0,88 -0,10 - 1,66
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-3,55 4,47 -3,09 -1,57 2,65 -0,52 - 16,51

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 29-maj-2020 EUR 1 034,443
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 161
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 28-sty-2011
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 28-sty-2011
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar EUR Flexible Allocation - Global
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,65%
ISIN LU0496817981
Notowania agencji Bloomberg BLKEDA2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B4VG3T4
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BSF Dynamic Diversified Growth Fund, Class A2, as of 31-maj-2020 rated against 2085 EUR Flexible Allocation - Global Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-maj-2016
Nazwa Waga ( %)
BGF Global Corporate EUR Hedged Share 2 19,01
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 9,01
BGF Euro Corporate Bond Fund 7,48
BlackRock Developed World Index Sub-Fund 7,07
SOURCE PHYSICAL GOLD P ETC CERTS E 5,07
Nazwa Waga ( %)
Citi Emerging Lifestyle Trends Basket Total Return Swap 4,56
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 4,38
JPM Oil Beneficiaries Basket Total Return Swap 4,31
E-MINI CONSUMER STAPLES JUN 16 4,24
BSF BlackRock Impact World Equity Fund 3,65
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 118,63 0,25 0,21 122,10 104,76 - LU0496817981 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 113,84 0,23 0,20 117,33 100,63 - LU0586678897 - -
KLASA I2 HEDGED USD - 100,92 0,23 0,23 103,31 89,11 - LU2079411406 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Adam Ryan
Adam Ryan
Rupert Harrison
Rupert Harrison
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Literatura

Literatura