Stałodochodowe

BGF Asian Tiger Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lis-2019 USD 3 280,291
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 352
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 02-lut-1996
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-gru-2006
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Asia Bond
Wskaźnik odniesienia JP Morgan Asia Credit Index (EUR)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,72%
ISIN LU0277197249
Notowania agencji Bloomberg MERAEE2
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B41FFJ5
Bloomberg Benchmark Ticker JACIINXEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 31-paź-2019 4,98
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-paź-2019 6,26
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-paź-2019 7,90
5 letnia Beta na dzień 31-paź-2019 1,009

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Asian Tiger Bond Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 128 Asia Bond Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
LG CHEM LTD RegS 3.625 04/15/2029 0,97
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 0,93
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,86
INDIA (REPUBLIC OF) 7.57 06/17/2033 0,79
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 0,76
Nazwa Waga ( %)
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,75
HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL CO LTD RegS 3.875 01/23/2024 0,74
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,72
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,71
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0,71
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 36,12 -0,12 -0,33 36,48 31,30 - LU0277197249 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 11,34 0,01 0,09 11,43 10,45 - LU1062842700 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 39,90 0,03 0,08 40,01 35,70 - LU0147399801 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 43,48 0,03 0,07 43,57 38,71 - LU0063729296 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,82 0,01 0,09 10,90 9,92 - LU1250980452 - -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 14,47 0,01 0,07 14,50 12,82 - LU0776122383 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Literatura

Literatura