Akcje

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 13-gru-2019 USD 267,894
Liczba holdingów na dzień 29-lis-2019 53
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 18-wrz-2009
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 20-maj-2011
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
Wskaźnik odniesienia MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Net TR Index in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,36%
ISIN LU0628613399
Notowania agencji Bloomberg BGAPE2E
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B4LCQL5
Bloomberg Benchmark Ticker MSAPXJNEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 29-lis-2019
Nazwa Waga ( %)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,64
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,13
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND 3,56
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3,00
BANK OF CHINA LTD 2,83
Nazwa Waga ( %)
SPARK NEW ZEALAND LTD 2,80
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,58
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT 2,53
TREASURY WINE ESTATES LTD 2,28
ARISTOCRAT LEISURE LTD 2,21
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-lis-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-lis-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-lis-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 15,29 0,20 1,33 15,43 12,98 - LU0628613399 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 16,21 0,02 0,12 17,23 14,81 - LU0852073260 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 17,79 0,27 1,54 17,84 15,34 - LU0414403419 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alethea Leung
Alethea Leung
Stephen Andrews
Stephen Andrews

Literatura

Literatura