Akcje

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

38,89 -18,78 26,47 -2,20 -2,44
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

36,46 -16,67 25,93 4,98 5,70

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-maj-2019 USD 354,597
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2019 58
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 18-wrz-2009
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 20-maj-2011
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
Wskaźnik odniesienia MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Net TR Index in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,35%
ISIN LU0628613399
Notowania agencji Bloomberg BGAPE2E
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B4LCQL5
Bloomberg Benchmark Ticker MSAPXJNEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2019
Nazwa Waga ( %)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,54
BANK OF CHINA LTD 3,98
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,74
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,85
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,75
Nazwa Waga ( %)
SK HYNIX INC 2,62
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,53
AXIS BANK LTD 2,47
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND 2,45
CHINA CITIC BANK CORP LTD 2,36
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 30-kwi-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 30-kwi-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 14,21 0,00 0,00 16,27 12,98 - LU0628613399 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 16,49 -0,02 -0,12 19,85 15,34 - LU0414403419 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 15,74 -0,01 -0,06 18,02 14,68 - LU0852073260 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alethea Leung
Alethea Leung
Stephen Andrews
Stephen Andrews

Literatura

Literatura