Środki gotówkowe

BGF Euro Reserve Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

-0,20 -0,31 -0,55 -0,72 -0,75
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-0,74 -0,69 -0,52 - -0,32
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-0,11 -0,06 -0,17 -0,74 -2,07 -2,56 - -3,01

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 19-mar-2019 EUR 95,287
Liczba holdingów na dzień 28-lut-2019 1
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 24-lip-2009
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 24-lip-2009
Klasa aktywów Środki gotówkowe
Kategoria Morningstar EUR Money Market - Short Term
Wskaźnik odniesienia EUR 1W LIBID (EE0001W -1/8 method)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 0,37%
ISIN LU0432366952
Notowania agencji Bloomberg BLRERE2
Opłata manipulacyjna 0,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B3MXP80
Bloomberg Benchmark Ticker MLE7DLIBID
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 28-lut-2019
Nazwa Waga ( %)
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS 0.189 03/19/2019 8,19
BLK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIS 6,36
PROCTER & GAMBLE CO RegS 4,61
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS 4,10
MATCHPOINT FINANCE PLC RegS 4,09
Nazwa Waga ( %)
THE NORINCHUKIN BANK (LONDON BRANC 4,09
OP CORPORATE BANK PLC RegS 4,09
BRED BANQUE POPULAIRE 4,09
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO 4,09
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS RegS 4,09
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 14-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 14-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 69,58 0,00 0,00 70,09 69,58 - LU0432366952 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 72,88 0,00 0,00 73,23 72,88 - LU0432365988 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Matt Clay
Matt Clay

Literatura

Literatura