Stałodochodowe

BGF Euro Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-paź-2019 EUR 5 523,162
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2019 755
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 31-mar-1994
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 28-cze-2001
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar EUR Diversified Bond
Wskaźnik odniesienia BBG Barc Euro Aggregate 500+ in USD
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 0,97%
ISIN LU0171279184
Notowania agencji Bloomberg MIGSEEA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7160855
Bloomberg Benchmark Ticker LEUR500USD
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 30-wrz-2019 7,63
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 30-wrz-2019 7,25
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 30-wrz-2019 7,57
5 letnia Beta na dzień 30-wrz-2019 0,977

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Euro Bond Fund, Class A2, as of 30-wrz-2019 rated against 1126 EUR Diversified Bond Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 19-lip-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga ( %)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021 2,43
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,63
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1,53
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,52
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,30
Nazwa Waga ( %)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 1,17
KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029 0,94
SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023 0,93
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,93
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0,89
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 33,80 -0,09 -0,27 34,72 32,00 - LU0171279184 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 30,48 -0,08 -0,26 31,34 28,98 - LU0171279937 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 112,32 0,03 0,03 113,67 101,70 - LU1499592381 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 13,99 0,00 0,00 14,14 12,52 - LU0869650977 - -
KLASA D2 HEDGED USD Brak dystrybucji 14,33 0,00 0,00 14,48 12,78 - LU0869640077 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 27,72 0,00 0,00 28,15 25,63 - LU0090830810 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 30,74 0,00 0,00 31,19 28,29 - LU0050372472 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Literatura

Literatura