Akcje

BSF Latin American Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

-5,09 -24,47 37,80 20,64 0,04
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2018

-6,84 -27,04 56,31 13,03 -0,77

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 14-lut-2019 USD 7,590
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 34
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 14-lis-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 15-lis-2007
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Latin America Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI EM Latin America Net in GBP Performance Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,53%
ISIN LU0298471003
Notowania agencji Bloomberg BKGBPA2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 20,00%
SEDOL B1XF3R6
Bloomberg Benchmark Ticker ML_LAEMGBP
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BSF Latin American Opportunities Fund, Class A2, as of 31-sty-2019 rated against 278 Latin America Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
B2W COMPANHIA DIGITAL 7,39
KLABIN SA 6,35
RUMO SA 5,84
LINX SA 5,25
LOJAS RENNER SA 4,79
Nazwa Waga ( %)
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA 4,68
MAGAZINE LUIZA SA 4,63
AZUL SA 4,48
LOJAS AMERICANAS SA 4,24
GLOBANT SA 4,11
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 86,62 2,39 2,84 89,01 65,88 - LU0298471003 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 115,72 2,70 2,39 124,39 90,15 - LU0298454090 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 99,16 2,09 2,15 103,07 74,63 - LU0298454926 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Literatura

Literatura