Stałodochodowe

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-sty-2019 USD 1 921,693
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2018 534
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 31-paź-2002
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-paź-2002
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar USD Diversified Bond - Short Term
Wskaźnik odniesienia ICE BofAML US Corp & Govt Index in EUR, 1-3 Yrs
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,39%
ISIN LU0171298564
Notowania agencji Bloomberg MLLEBNE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7453298
Bloomberg Benchmark Ticker ML1-3GCEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 31-gru-2018 1,93
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-gru-2018 6,70
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-gru-2018 7,92
5 letnia Beta na dzień 31-gru-2018 0,955

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 145 USD Diversified Bond - Short Term Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga ( %)
TREASURY NOTE 1.75 09/30/2019 3,62
TREASURY NOTE 1 11/30/2019 3,01
FNMA 15YR TBA(REG B) 2.5 01/17/2019 1,94
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 1,80
TREASURY NOTE 1.25 10/31/2019 1,28
Nazwa Waga ( %)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4.5 03/01/2019 1,23
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 11/15/2021 1,15
SOFI_17-D A2FX 144A 1,07
TREASURY NOTE 1.75 11/30/2019 0,98
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 0,93
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 10,68 0,00 0,00 10,73 9,66 - LU0171298564 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,86 -0,01 -0,10 10,08 9,84 - LU0839485744 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 12,14 -0,01 -0,08 12,15 12,05 - LU0154237738 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 13,27 0,00 0,00 13,27 13,11 - LU0154237225 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Scott MacLellan
Scott MacLellan
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Literatura

Literatura