Stałodochodowe

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lis-2019 USD 1 815,710
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 553
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 31-paź-2002
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-paź-2002
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar USD Diversified Bond - Short Term
Wskaźnik odniesienia ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 0,89%
ISIN LU0154237225
Notowania agencji Bloomberg MLLDBDA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7453027
Bloomberg Benchmark Ticker ML1-3GC
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 31-paź-2019 2,26
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-paź-2019 0,97
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-paź-2019 0,90
5 letnia Beta na dzień 31-paź-2019 0,738

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class A2, as of 31-paź-2019 rated against 227 USD Diversified Bond - Short Term Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,71
TREASURY NOTE 1.375 09/30/2020 4,65
UMBS 15YR TBA(REG B) 4,01
TREASURY NOTE 2.5 12/31/2020 3,55
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 3,22
Nazwa Waga ( %)
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018 1,91
TREASURY NOTE 1.625 07/31/2020 1,90
FNMA 15YR 2018 PRODUCTION 1,42
CANADA HOUSING TRUST NO. 1 144A 2.65 12/15/2028 1,29
SOFI_17-D A2FX 144A 1,22
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 13,78 0,01 0,07 13,79 13,18 - LU0154237225 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 11,37 -0,04 -0,35 11,49 10,52 - LU0171298564 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 12,56 0,01 0,08 12,58 12,08 - LU0154237738 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,00 0,01 0,10 10,04 9,84 - LU0839485744 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Literatura

Literatura