Stałodochodowe

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-kwi-2019 USD 2 183,075
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 1033
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 29-paź-1993
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-lip-2002
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar USD High Yield Bond
Wskaźnik odniesienia BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,96%
ISIN LU0147389919
Notowania agencji Bloomberg MUSHYEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7362617
Bloomberg Benchmark Ticker LF89TRUU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 29-mar-2019 4,50
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-mar-2019 4,53
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-mar-2019 5,42
5 letnia Beta na dzień 31-mar-2019 0,947

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 16-paź-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,93
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,35
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,97
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 0,94
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,92
Nazwa Waga ( %)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.46875 02/15/2040 0,88
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0,76
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0,72
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,71
CENTENE CORPORATION 144A 5.375 06/01/2026 0,66
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 31,00 -0,02 -0,06 31,02 28,55 - LU0147389919 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 27,56 0,12 0,44 27,56 24,24 - LU0277197595 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 33,71 -0,03 -0,09 33,74 31,01 - LU0046676465 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 208,29 -0,20 -0,10 208,49 193,44 - LU0330917963 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Literatura

Literatura