Stałodochodowe

BGF China Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

32,20 -5,59 6,15 1,07 8,63
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
8,63 5,23 7,78 - 6,32
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
8,09 2,74 8,09 8,63 16,54 45,45 - 53,60

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w CNH.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 24-kwi-2019 RMB 937,066
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 234
Waluta podstawowa CNH
Data wprowadzenia Funduszu 11-lis-2011
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 28-mar-2012
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar RMB Bond
Wskaźnik odniesienia 1Y China Household Savings Deposits Rate Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,55%
ISIN LU0764816798
Notowania agencji Bloomberg BGRBE2E
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B7TDDR6
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCALBIN
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF China Bond Fund, Class E2, as of 31-mar-2019 rated against 136 RMB Bond Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 2,07
HUBEI SCIENCE & TECHNOLOGY INVESTM MTN 6.89 12/31/2049 1,24
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 5.125 03/14/2028 1,23
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LT RegS 3.125 07/12/2019 1,21
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD MTN RegS 3.975 11/09/2027 1,21
Nazwa Waga ( %)
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY MTN 6.3 12/31/2049 1,21
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP MTN 6.19 12/19/2022 1,21
DATONG COAL MINE GROUP CO LTD 6.95 10/24/2021 1,21
HBIS GROUP CO LTD MTN 6.24 12/31/2049 1,21
LIANYUNGANG PORT GROUP CO LTD MTN 6.35 02/28/2023 1,20
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 15,44 0,03 0,19 15,44 13,62 - LU0764816798 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 13,84 0,01 0,07 13,91 12,69 - LU0679941327 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,44 0,01 0,10 10,44 9,99 - LU0803752129 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Literatura

Literatura