Stałodochodowe

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 11-paź-2019 USD 2 098,441
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2019 983
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 29-paź-1993
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-gru-2006
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar USD High Yield Bond
Wskaźnik odniesienia BBG Barc High Yield 2% Issuer Capped Index in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,97%
ISIN LU0277197595
Notowania agencji Bloomberg MLUDEE2
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43DCP2
Bloomberg Benchmark Ticker LH2CAPEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 30-wrz-2019 4,83
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 30-wrz-2019 6,83
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 30-wrz-2019 8,26
5 letnia Beta na dzień 30-wrz-2019 0,993

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF US Dollar High Yield Bond Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 157 USD High Yield Bond Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga ( %)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 1,11
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,91
GMAC CAPITAL TRUST I 0,89
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,67
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,65
Nazwa Waga ( %)
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC / O 144A 6.625 05/15/2022 0,65
CENTENE CORPORATION 144A 5.375 06/01/2026 0,64
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 0,62
BOMBARDIER INC 144A 7.875 04/15/2027 0,62
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,61
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 28,71 -0,07 -0,24 29,23 24,97 - LU0277197595 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 210,74 0,15 0,07 212,50 193,44 - LU0330917963 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 34,60 0,02 0,06 34,84 31,01 - LU0046676465 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 31,74 0,03 0,09 31,97 28,55 - LU0147389919 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Literatura

Literatura