Środki gotówkowe

BGF US Dollar Reserve Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

0,01 0,00 0,21 0,72 1,60
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
1,82 0,97 0,58 0,31 2,03
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
0,39 0,19 0,56 1,82 2,94 2,96 3,19 66,23

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-mar-2019 USD 629,588
Liczba holdingów na dzień 28-lut-2019 92
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 30-lis-1993
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 30-lis-1993
Klasa aktywów Środki gotówkowe
Kategoria Morningstar USD Money Market - Short Term
Wskaźnik odniesienia 7 Day USD LIBID
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 0,55%
ISIN LU0006061419
Notowania agencji Bloomberg MIGSDRI
Opłata manipulacyjna 0,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 0938952
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 28-lut-2019
Nazwa Waga ( %)
OMERS FINANCE TRUST 3,54
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,50
ATLANTIC ASSET SECURITIZATION LLC 3,33
BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) 3,24
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3,23
Nazwa Waga ( %)
SUNCORP METWAY LTD 3,04
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,96
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (L 2,48
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2,41
WESTPAC BANKING CORP 2,26
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 19-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 19-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 155,45 0,01 0,01 155,45 152,59 - LU0006061419 - -
KLASA E2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 180,36 0,00 0,00 180,73 180,28 - LU0297947409 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 148,73 0,01 0,01 148,73 146,36 - LU0090845503 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 189,10 0,00 0,00 189,13 188,89 - LU0297945965 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Christopher Linsky
Christopher Linsky
Coleen Gasiewski
Coleen Gasiewski

Literatura

Literatura