Wiele aktywów

BGF Global Allocation Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w PLN, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Number of Issuers 602
Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lis-2019 USD 14 359,750
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-sty-1997
Waluta klas akcji PLN
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-mar-2010
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar Other Allocation
Wskaźnik odniesienia 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,77%
ISIN LU0480534592
Notowania agencji Bloomberg BGGA2PL
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B6059Q5
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna PLN 5000
Minimalna inwestycja kolejna PLN 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga (%)
MICROSOFT CORP 1,86
APPLE INC 1,70
ALPHABET INC CLASS C 1,60
JPMORGAN CHASE & CO 1,19
AMAZON COM INC 1,18
Nazwa Waga (%)
RAYTHEON 0,92
COMCAST CORP CLASS A 0,92
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,82
SIEMENS N AG 0,79
ANTHEM INC 0,78
na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,42
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 3,27
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,14
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026 2,07
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,27
Nazwa Waga (%)
TREASURY NOTE 1.875 06/30/2026 1,15
TREASURY BOND 2.25 08/15/2049 0,93
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,89
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,74
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 09/01/2049 0,49
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 16,95 0,04 0,24 16,99 14,90 - LU0480534592 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 48,97 -0,09 -0,18 49,08 41,39 - LU0171283533 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 30,27 0,07 0,23 30,35 26,85 - LU0236177068 - -
KLASA E2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 16,20 0,04 0,25 16,24 14,31 - LU0530192003 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 36,98 0,08 0,22 37,09 33,08 - LU0212925753 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 53,47 -0,10 -0,19 53,58 45,00 - LU0171283459 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 59,07 0,14 0,24 59,20 51,42 - LU0072462426 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 54,10 0,13 0,24 54,23 47,31 - LU0147396450 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 35,29 0,08 0,23 35,40 31,71 - LU0212926132 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Literatura

Literatura