Akcje

BSF Asia Extension Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

12,50 -12,19 11,48 23,85 -7,28
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

11,02 -11,59 17,82 26,15 -4,95

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 26-cze-2019 USD 156,016
Liczba holdingów na dzień 31-maj-2019 552
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 10-lut-2012
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 10-lut-2012
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Asia ex-Japan Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI All Country Asia Ex Japan in USD
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,44%
ISIN LU0678986729
Notowania agencji Bloomberg BRAXE2U
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 20,00%
SEDOL B3SRYF6
Bloomberg Benchmark Ticker GDUECAXJ
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BSF Asia Extension Fund, Class E2, as of 31-maj-2019 rated against 753 Asia ex-Japan Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-maj-2019
Nazwa Waga ( %)
NIFT50SUSD 9,75
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,11
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,64
TENCENT HOLDINGS LTD 3,38
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,98
Nazwa Waga ( %)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 1,53
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 1,41
POSCO 1,29
AIA GROUP LTD 1,27
CHINA MOBILE LTD 1,21
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-maj-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
na dzień 31-maj-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
Niestety, dane o walutach nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 31-maj-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 143,87 0,72 0,50 152,12 129,23 - LU0678986729 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 148,85 0,75 0,51 156,67 133,27 - LU0678985598 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 141,08 0,70 0,50 151,55 128,18 - LU0678985754 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Jeff Shen
Jeff Shen

Literatura

Literatura