Wiele aktywów

BGF Global Allocation Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2020

-10,40 15,47 -7,34 8,71 -1,89
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2020

-4,94 14,98 -3,71 12,73 -0,90

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Number of Issuers 736
Wielkość funduszu (w mln) na dzień 02-cze-2020 USD 13 257,951
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-sty-1997
Waluta klas akcji EUR
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-lip-2002
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar USD Moderate Allocation
Wskaźnik odniesienia S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,77%
ISIN LU0171283459
Notowania agencji Bloomberg MERGAAA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B03TN71
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Global Allocation Fund, Class A2, as of 31-maj-2020 rated against 746 USD Moderate Allocation Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 22-kwi-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga (%)
MICROSOFT CORP 1,97
AMAZON COM INC 1,92
APPLE INC 1,71
ALPHABET INC CLASS C 1,57
SPDR S&P ETF TRUST 1,30
Nazwa Waga (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,09
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A 0,85
COMCAST CORP CLASS A 0,83
SIEMENS N AG 0,78
MASTERCARD INC CLASS A 0,77
na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga (%)
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2,70
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,83
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,44
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 1,35
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,27
Nazwa Waga (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 1,02
FNMA 30YR 0,95
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,77
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,76
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,70
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 53,90 0,27 0,50 57,92 45,24 - LU0171283459 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 60,32 0,68 1,14 62,51 48,87 - LU0072462426 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 37,21 0,41 1,11 38,90 30,28 - LU0212925753 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 49,23 0,24 0,49 52,97 41,36 - LU0171283533 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 17,14 0,18 1,06 17,92 13,93 - LU0480534592 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 35,41 0,39 1,11 37,08 28,84 - LU0212926132 - -
KLASA E2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 16,34 0,18 1,11 17,11 13,29 - LU0530192003 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 30,47 0,34 1,13 31,93 24,78 - LU0236177068 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 55,09 0,62 1,14 57,18 44,68 - LU0147396450 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Literatura

Literatura