Wiele aktywów

BGF Global Allocation Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

32,70 -10,40 15,47 -7,34 8,71
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

32,86 -4,94 14,98 -3,71 12,73

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Number of Issuers 595
Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-kwi-2019 USD 15 073,321
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-sty-1997
Waluta klas akcji EUR
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-lip-2002
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar USD Moderate Allocation
Wskaźnik odniesienia 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,76%
ISIN LU0171283459
Notowania agencji Bloomberg MERGAAA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B03TN71
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Global Allocation Fund, Class A2, as of 31-mar-2019 rated against 685 USD Moderate Allocation Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 11-cze-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,42
APPLE INC 1,18
JOHNSON & JOHNSON 1,16
COMCAST CORP CLASS A 1,12
EXXON MOBIL CORP 1,07
Nazwa Waga (%)
MICROSOFT CORP 0,99
WILLIAMS INC 0,95
ANTHEM INC 0,89
NESTLE SA 0,87
AMAZON COM INC 0,86
na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga (%)
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,11
TREASURY NOTE (2OLD) 2.5 01/31/2024 5,08
TREASURY NOTE (OLD) 2.375 02/29/2024 3,20
TREASURY NOTE (2OLD) 2.625 01/31/2026 3,15
TREASURY NOTE 2.625 12/31/2023 2,28
Nazwa Waga (%)
TREASURY NOTE (OTR) 2.125 03/31/2024 1,85
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,93
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,80
TREASURY NOTE 2.875 11/30/2025 0,51
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 50,07 0,18 0,36 50,21 45,00 - LU0171283459 - -
KLASA E2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 15,59 -0,03 -0,19 16,16 14,31 - LU0530192003 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 56,32 -0,07 -0,12 57,40 51,42 - LU0072462426 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 51,73 -0,07 -0,14 52,99 47,31 - LU0147396450 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 34,34 -0,06 -0,17 36,30 31,71 - LU0212926132 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 45,99 0,17 0,37 46,13 41,39 - LU0171283533 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 29,21 -0,04 -0,14 30,39 26,85 - LU0236177068 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 16,27 -0,02 -0,12 16,77 14,90 - LU0480534592 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 35,88 -0,06 -0,17 37,74 33,08 - LU0212925753 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Literatura

Literatura