Skip to content

 

Tidligere resultat er ikke en indikasjon på fremtidig resultat og bør ikke være den eneste faktor når man velger et produkt. Verdien av investeringer kan falle så vel som stige, og det kan hende investoren ikke får tilbake det investerte beløpet.

Kilden til alle data er BlackRock, på den aktuelle dato. Resultatdata oppgis på basis av netto aktivaverdi, i basisvalutaen, med netto inntekt reinvestert, etter at gebyrer er trukket fra. Kurtasje eller transaksjonskostnader kommer i tillegg.

Avkastningstallene viser 12 måneders avkastning opp til nærmeste kvartalsslutt for hver av femårsperiodene, hvor det er tilgjengelig. For eksempel viser "1. år" den seneste av disse 12-månedersperiodene, "2. år" viser forrige 12-månedersperiode osv.

Viser av totale fond
Fond Del
klassen
Bruk av
inntekt
  Valuta Domisil   Løpende kostnader   AUM
(M)
per Faktaark
Fond Del
klassen
Bruk av
inntekt
  Valuta Domisil   Løpende kostnader   AUM
(M)
per Faktaark
Andelklassens navn ISIN Børskode   Valuta NAV Bid Offer NAV per
Andelklassens navn ISIN Børskode   Valuta NAV Bid Offer NAV per
Andelklassens navn ISIN Startdato 5. år 4. år 3. år 2. år 1. år Diskontinuert per
Andelklassens navn ISIN Startdato 5. år 4. år 3. år 2. år 1. år Diskontinuert per
Andelklassens navn ISIN Startdato 1 år (%) 3 års (%) 5 år (%) 10 år (%) Start (%) per
Andelklassens navn ISIN Startdato 1 år (%) 3 års (%) 5 år (%) 10 år (%) Start (%) per
Andelklassens navn ISIN Startdato Hittil i år (%) 6m (%) 3 års (%) 5 år (%) 10 år (%) Start (%) per
Andelklassens navn ISIN Startdato Hittil i år (%) 6m (%) 3 års (%) 5 år (%) 10 år (%) Start (%) per
Andelklassens navn ISIN Startdato 5 år (%) 4 år (%) 3 år (%) 2 år (%) 1 år (%) fra og med
Andelklassens navn ISIN Startdato 5 år (%) 4 år (%) 3 år (%) 2 år (%) 1 år (%) fra og med
Andelklassens navn P/E tall P/B tall Effektiv løpetid   Markedsverdi
Andelklassens navn P/E tall P/B tall Effektiv løpetid   Markedsverdi
Viser av totale fond
Fond Del
klassen
Bruk av
inntekt
  Valuta Domisil   Løpende kostnader   AUM
(M)
per Faktaark
Fond Del
klassen
Bruk av
inntekt
  Valuta Domisil   Løpende kostnader   AUM
(M)
per Faktaark
Andelklassens navn ISIN Børskode   Valuta NAV Bid Offer NAV per
Andelklassens navn ISIN Børskode   Valuta NAV Bid Offer NAV per
Andelklassens navn ISIN Startdato 5. år 4. år 3. år 2. år 1. år Diskontinuert per
Andelklassens navn ISIN Startdato 5. år 4. år 3. år 2. år 1. år Diskontinuert per
Andelklassens navn ISIN Startdato 1 år (%) 3 års (%) 5 år (%) 10 år (%) Start (%) per
Andelklassens navn ISIN Startdato 1 år (%) 3 års (%) 5 år (%) 10 år (%) Start (%) per
Andelklassens navn ISIN Startdato Hittil i år (%) 6m (%) 3 års (%) 5 år (%) 10 år (%) Start (%) per
Andelklassens navn ISIN Startdato Hittil i år (%) 6m (%) 3 års (%) 5 år (%) 10 år (%) Start (%) per
Andelklassens navn ISIN Startdato 5 år (%) 4 år (%) 3 år (%) 2 år (%) 1 år (%) fra og med
Andelklassens navn ISIN Startdato 5 år (%) 4 år (%) 3 år (%) 2 år (%) 1 år (%) fra og med
Andelklassens navn P/E tall P/B tall Effektiv løpetid   Markedsverdi
Andelklassens navn P/E tall P/B tall Effektiv løpetid   Markedsverdi
Viser av totale fond
Fond Del
klassen
Bruk av
inntekt
  Valuta Domisil   Løpende kostnader   AUM
(M)
per Faktaark
Fond Del
klassen
Bruk av
inntekt
  Valuta Domisil   Løpende kostnader   AUM
(M)
per Faktaark
Andelklassens navn ISIN Børskode   Valuta NAV NAV per
Andelklassens navn ISIN Børskode   Valuta NAV NAV per
Andelklassens navn ISIN Startdato 5. år 4. år 3. år 2. år 1. år Diskontinuert per
Andelklassens navn ISIN Startdato 5. år 4. år 3. år 2. år 1. år Diskontinuert per
Andelklassens navn ISIN Startdato 1 år (%) 3 års (%) 5 år (%) 10 år (%) Start (%) per
Andelklassens navn ISIN Startdato 1 år (%) 3 års (%) 5 år (%) 10 år (%) Start (%) per
Andelklassens navn ISIN Startdato Hittil i år (%) 6m (%) 3 års (%) 5 år (%) 10 år (%) Start (%) per
Andelklassens navn ISIN Startdato Hittil i år (%) 6m (%) 3 års (%) 5 år (%) 10 år (%) Start (%) per
Andelklassens navn ISIN Startdato 5 år (%) 4 år (%) 3 år (%) 2 år (%) 1 år (%) fra og med
Andelklassens navn ISIN Startdato 5 år (%) 4 år (%) 3 år (%) 2 år (%) 1 år (%) fra og med
Andelklassens navn P/E tall P/B tall Effektiv løpetid   Markedsverdi
Andelklassens navn P/E tall P/B tall Effektiv løpetid   Markedsverdi