Renter

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 0 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%)
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-16,93 - - - -12,92
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-13,06 1,69 -0,75 -13,18 -16,93 - - - -16,17
  Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Fra
30.06.2021
Til
30.06.2022
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2022

- - - - -18,76

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 19.aug.2022 USD 1 431 400 314
Startdato 21.apr.2021
Fondsstart 26.jun.1997
Seriens valuta GBP
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks for begrensning 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,68%
Kostnadsprosent 0,60%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering GBP 50 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Utdelingsfrekvens Månedlig
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGLCBSR
ISIN LU2319963463
SEDOL BM9FQS9

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 29.jul.2022 176
12 m følgende avkastning per 31.jul.2022 6,09
Standardavvik 3 år per - -
3 års beta per - -
Avkastning til forfall per 29.jul.2022 9,62%
Modifisert durasjon per 29.jul.2022 4,75
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 29.jul.2022 9,62%
Effektiv durasjon per 29.jul.2022 4,78
Vektet gjsn. forfall per 29.jul.2022 6,81
WAL til verste per 29.jul.2022 6,81 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-stadiet av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra både interne og eksterne kilder for å bli inkludert i risikosystemet Aladdin. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.jul.2022
Navn Vekt (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,44
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,54
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,21
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,94
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,91
Navn Vekt (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,72
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,71
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,70
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,45
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,35
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class SR3 Hedged GBP Månedlig 7,93 -0,06 -0,75 19.aug.2022 10,02 7,52 LU2319963463 -
Class A2 Hedged SGD Ingen 7,11 -0,06 -0,84 19.aug.2022 8,57 6,71 LU0358998713 -
Class I3 Hedged GBP Månedlig 5,01 -0,04 -0,79 19.aug.2022 6,36 4,76 LU0995336418 -
Class D2 USD Ingen 22,50 -0,18 -0,79 18.aug.2022 26,64 21,03 LU0383940458 -
Class I5 USD Kvartalsvis 7,28 -0,05 -0,68 19.aug.2022 9,16 6,85 LU1495982867 -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 4,94 -0,04 -0,80 19.aug.2022 6,33 4,69 LU1133072774 -
Class I5 EUR Kvartalsvis 7,24 -0,03 -0,41 18.aug.2022 7,74 6,71 LU0995350831 -
Class A1 USD Månedlig 2,94 -0,03 -1,01 18.aug.2022 3,66 2,76 LU0278477574 -
Class X2 GBP Ingen 5,39 -0,01 -0,19 18.aug.2022 5,51 4,93 LU1688375267 -
Class A2 CHF Ingen 19,86 -0,07 -0,35 19.aug.2022 22,77 19,14 LU0938162186 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,35 -0,07 -0,83 19.aug.2022 10,17 7,88 LU2319963380 -
Class SR3 USD Månedlig 8,01 -0,07 -0,87 19.aug.2022 10,03 7,59 LU2319963620 -
Class D2 CHF Ingen 21,46 -0,16 -0,74 18.aug.2022 24,40 20,60 LU1065150267 -
Class SR2 USD - 8,56 -0,07 -0,81 19.aug.2022 10,22 8,07 LU2319963547 -
Class I2 EUR Ingen 22,33 -0,02 -0,09 19.aug.2022 22,83 20,55 LU1559746307 -
Class D3 Hedged GBP Månedlig 5,02 -0,04 -0,79 19.aug.2022 6,34 4,76 LU0995345831 -
Class A1 EUR Månedlig 2,91 -0,01 -0,34 18.aug.2022 3,09 2,71 LU0278461065 -
Class X2 Hedged GBP Ingen 8,66 -0,07 -0,80 19.aug.2022 10,36 8,16 LU1505939139 -
Class X2 AUD Ingen 9,32 -0,09 -0,96 18.aug.2022 10,36 8,80 LU1554267051 -
Class I2 GBP - 18,85 -0,05 -0,26 18.aug.2022 19,39 17,31 LU1741217027 -
Class A3 HKD Månedlig 23,09 -0,18 -0,77 19.aug.2022 28,64 21,87 LU0388349754 -
Class A2 EUR Ingen 20,62 -0,02 -0,10 19.aug.2022 21,15 19,02 LU0278457204 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 6,43 -0,06 -0,92 19.aug.2022 7,85 6,08 LU0622213642 -
Class A2 USD Ingen 20,73 -0,17 -0,81 19.aug.2022 24,86 19,54 LU0278470058 -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 5,60 -0,04 -0,71 18.aug.2022 7,12 5,27 LU1676225185 -
Class I2 CHF - 21,50 -0,08 -0,37 19.aug.2022 24,50 20,71 LU1781817694 -
Class D3 USD Månedlig 12,27 -0,10 -0,81 18.aug.2022 15,23 11,52 LU0523291242 -
Class A3 USD Månedlig 2,94 -0,03 -1,01 19.aug.2022 3,68 2,79 LU0278470132 -
Class A4 USD Årlig 12,17 -0,09 -0,73 19.aug.2022 15,06 11,46 LU0548402170 -
Class A3 EUR Månedlig 2,93 0,00 0,00 19.aug.2022 3,11 2,73 LU0278457469 -
Class A4 EUR Årlig 12,10 -0,01 -0,08 19.aug.2022 12,77 11,16 LU0478974834 -
Class D2 EUR Ingen 22,20 -0,03 -0,13 19.aug.2022 22,72 20,45 LU0329592702 -
Class A6 USD Månedlig 6,18 -0,05 -0,80 19.aug.2022 7,88 5,86 LU1408528211 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 73,83 -0,63 -0,85 19.aug.2022 90,59 69,90 LU1715605868 -
Class D3 EUR Månedlig 12,11 -0,01 -0,08 19.aug.2022 12,86 11,30 LU0827884924 -
Class D5 GBP Kvartalsvis 7,24 -0,02 -0,28 18.aug.2022 7,87 6,83 LU1694209807 -
Class D3 Hedged AUD Månedlig 4,79 -0,04 -0,83 18.aug.2022 6,00 4,51 LU0827884841 -
Class D4 EUR Årlig 12,17 -0,02 -0,16 19.aug.2022 12,85 11,21 LU0827885145 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 6,66 -0,06 -0,89 19.aug.2022 8,11 6,29 LU0473186707 -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 5,60 -0,04 -0,71 19.aug.2022 7,21 5,32 LU1408528302 -
Class I2 USD Ingen 22,45 -0,17 -0,75 19.aug.2022 26,75 21,14 LU0520955575 -
Class D3 HKD Månedlig 95,50 -0,74 -0,77 19.aug.2022 118,44 90,45 LU0827885061 -
Class D2 Hedged SGD Ingen 7,54 -0,06 -0,79 18.aug.2022 8,98 7,06 LU0827884767 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 12,39 -0,10 -0,80 18.aug.2022 14,80 11,60 LU0827885491 -
Class A2 Hedged PLN Ingen 8,47 -0,06 -0,70 18.aug.2022 10,00 7,90 LU0480535052 -
Class X2 USD Ingen 6,41 -0,06 -0,93 19.aug.2022 7,61 6,04 LU0344905624 -
Class D4 USD Årlig 12,24 -0,10 -0,81 19.aug.2022 15,15 11,53 LU0827885228 -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 4,79 -0,04 -0,83 18.aug.2022 6,01 4,51 LU0575500318 -
Class D2 Hedged PLN Ingen 8,83 -0,07 -0,79 19.aug.2022 10,45 8,29 LU0827884684 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 7,42 -0,07 -0,93 18.aug.2022 8,96 6,96 LU1688375184 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 6,21 -0,05 -0,80 19.aug.2022 7,61 5,87 LU0359002093 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 6,07 -0,05 -0,82 19.aug.2022 7,41 5,74 LU0623004180 -
Class A2 CZK Ingen 508,18 0,24 0,05 19.aug.2022 534,05 473,17 LU1791177113 -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 7,38 -0,06 -0,81 18.aug.2022 9,31 6,90 LU1954752702 -
Class X2 EUR Ingen 6,38 -0,01 -0,16 19.aug.2022 6,51 5,86 LU0531082021 -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 6,20 -0,05 -0,80 19.aug.2022 7,89 5,88 LU1408528724 -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 61,00 -0,49 -0,80 19.aug.2022 78,28 57,93 LU1408528484 -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 6,06 -0,05 -0,82 18.aug.2022 7,70 5,71 LU1408528641 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.