Renter

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Endringer i renter, kredittrisiko og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Rentepapirer under investeringsgrad kan være mer følsomme for endringer i disse risikoene enn rentepapirer med høyere rating. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Rentepapirer som utstedes eller garanteres av statlige enheter i fremvoksende markeder opplever generelt høyere "Kredittrisiko" enn i utviklede land. Spesielle risikofaktorer
Loading

Resultat

Resultat

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.apr.2021 USD 1 946,20
Fondsstart 04.mai.2018
Startdato 18.jun.2020
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 31.mar.2021 893
Basisvaluta Amerikanske dollar
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks JP Morgan EMBI Global Diversified Index IN GBP
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,23%
ISIN IE00BLF0J488
Bloomberg-børskode -
Kostnadsprosent 0,20%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BLF0J48
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 500 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 5 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per - -
3 års beta per - -
5y Volatility - Benchmark per - -
5 års beta per - -

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.apr.2021 BB
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.apr.2021 3,03
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.apr.2021 40,05
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.apr.2021 93,60
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.apr.2021 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.apr.2021 1,00
Fond i sammenligningsgruppen per 07.apr.2021 412
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.apr.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.nov.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.mar.2021 2,69%
MSCI - Kjernevåpen per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 31.mar.2021 0,24%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.mar.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 31.mar.2021 13,90%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.mar.2021 86,10%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,24% og oljesand 1,14%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.mar.2021
Navn Vekt (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,68
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,67
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,60
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5 07/31/2035 0,54
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,51
Navn Vekt (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,49
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,44
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,44
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,44
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 4.4 03/09/2023 0,43
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Inst Acc GBP - 9,54 0,04 0,41 10,22 9,23 9,53 IE00BLF0J488 9,59 -
Class Flexible Acc USD - 10,04 0,05 0,50 10,31 9,76 10,03 IE00BF2N5S47 10,09 -
Class D Dist Hedged GBP - 9,82 0,05 0,50 10,29 8,73 9,81 IE00BKFVZB33 9,87 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,14 0,05 0,49 10,45 8,72 10,14 IE00BJ9MTQ85 10,20 -
Inst Acc USD - 11,67 0,06 0,50 11,99 9,91 11,67 IE00BZ1NTF08 11,74 -
Class D Acc USD - 11,82 0,06 0,50 12,14 10,03 11,82 IE00BF2N5T53 11,89 -
Flex USD - 10,09 -0,05 -0,53 10,80 8,41 10,09 IE00BHZRKF90 10,15 -
Flex Hedged Acc EUR - 11,05 0,05 0,49 11,39 9,49 11,05 IE00BD9H4C29 11,11 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

John Hutson
John Hutson

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.