Aksjer

iShares UK Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Totalavkastning (%) (-)

per 31.des.2020

- - - - -13,18
Totalavkastning (%) Underliggende fond (-)

per 31.des.2020

- - -8,82 16,29 -13,09
Referanseindeks (%) Underliggende fond (-)

per 31.des.2020

- - -8,82 16,37 -13,23
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,23 - - - -5,45
-0,10 -0,58 - - 0,30
Referanse (%) Underliggende fond (-)

per 28.feb.2021

-0,22 -0,59 - - 0,26
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,91 1,75 3,80 -0,23 - - - -9,95
1,05 1,75 4,07 -0,10 -1,74 - - 1,17
Referanse (%) Underliggende fond (-)

per 28.feb.2021

1,04 1,75 4,08 -0,22 -1,76 - - 1,00
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) (-) - - - - -13,18
Totalavkastning (%) Underliggende fond (-) - - -8,82 16,29 -13,09
Referanseindeks (%) Underliggende fond (-) - - -8,82 16,37 -13,23

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 05.mar.2021 EUR 17 992 292
Net Assets of Fund per 05.mar.2021 GBP 622 315 666
Basisvaluta GBP
Seriens valuta EUR
Fondsstart 31.des.1998
Startdato 17.apr.2019
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 26.feb.2021 88
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks MSCI Developed - United Kingdom Net Returns
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,01%
ISIN IE00BJXFTQ35
Bloomberg-børskode BRUKEHF
Kostnadsprosent -
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BJXFTQ3
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per - -
3 års beta per - -
5y Volatility - Benchmark per - -
5 års beta per - -

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.feb.2021 AA
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.feb.2021 8,30
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.feb.2021 65,61
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.feb.2021 99,50
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.feb.2021 Equity UK
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.feb.2021 105,29
Fond i sammenligningsgruppen per 05.feb.2021 913
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.feb.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.sep.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 26.feb.2021 9,63%
MSCI - Kjernevåpen per 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 26.feb.2021 2,05%
MSCI - Sivile skytevåpen per 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 26.feb.2021 4,20%

Dekning av selskapers engasjement per 26.feb.2021 98,51%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 26.feb.2021 1,49%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 6,70% og oljesand 6,73%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 26.feb.2021
Navn Vekt (%)
UNILEVER PLC 6,01
ASTRAZENECA PLC 5,58
HSBC HOLDINGS PLC 5,32
RIO TINTO PLC 4,25
DIAGEO PLC 4,03
Navn Vekt (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 3,69
GLAXOSMITHKLINE PLC 3,66
BP PLC 3,62
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,49
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 3,15
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 26.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 26.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Flex Hedged EUR - 9,24 -0,01 -0,13 9,49 6,91 9,24 IE00BJXFTQ35 9,29 -
Institutional Dist GBP - 9,33 -0,01 -0,13 9,63 7,15 9,33 IE00BL1GW631 9,38 -
Class D Acc EUR - 11,51 -0,03 -0,25 11,54 9,09 11,51 IE00BL1GW524 11,58 -
Inst EUR Ingen 14,84 -0,04 -0,25 14,88 10,17 14,84 IE00B7MSLV86 14,92 -
Class D GBP Ingen 10,38 -0,01 -0,13 10,65 7,72 10,38 IE00BD0NCQ93 10,43 -
Flex GBP Ingen 42,04 -0,05 -0,13 43,13 31,26 42,03 IE0001200165 42,26 -
Flex EUR Daglig 14,95 -0,04 -0,25 15,25 10,53 14,94 IE00B39J2Y63 15,03 -
Flex GBP Daglig 10,20 -0,01 -0,13 10,53 7,81 10,19 IE00B2368V55 10,25 -
Inst GBP Ingen 16,08 -0,02 -0,13 16,50 11,98 16,08 IE00B1W56R86 16,17 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.