Renter

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 23.apr.2019 USD 4 660,14
Antall beholdninger per 29.mar.2019 142
Basisvaluta USD
Fondsstart 26.jun.1997
Startdato 06.mar.2019
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks -
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,15%
ISIN LU1954752702
Bloomberg-børskode -
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BJJCRD1
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.mar.2019
Navn Vekt (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,22
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 3,42
POLAND (REPUBLIC OF) 3.25 07/25/2025 2,24
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,07
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,04
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2020 1,98
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,84
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,71
CZECH REPUBLIC 0.95 05/15/2030 1,68
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.375 03/15/2024 1,67
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X5 Hedged GBP - 9,96 -0,05 -0,50 10,12 9,87 - LU1954752702 - -
Class D2 USD Ingen 24,60 -0,13 -0,53 27,25 22,10 - LU0383940458 - -
Class A2 CHF Ingen 23,73 0,07 0,30 25,46 20,35 - LU0938162186 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 8,14 -0,05 -0,61 9,19 7,39 - LU0358998713 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 8,75 -0,04 -0,46 10,04 8,05 - LU1688375184 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,46 -0,05 -0,53 11,14 8,89 - LU1495982867 - -
Class I2 GBP - 18,99 -0,01 -0,05 19,67 17,03 - LU1741217027 - -
Class D3 Hedged GBP Månedlig 6,83 -0,04 -0,58 8,22 6,43 - LU0995345831 - -
Class A1 EUR Daglig 3,39 -0,01 -0,29 3,67 3,04 - LU0278461065 - -
Class I2 EUR Ingen 21,95 -0,04 -0,18 22,40 19,00 - LU1559746307 - -
Class D2 CHF Ingen 25,13 0,08 0,32 26,83 21,48 - LU1065150267 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 7,00 -0,04 -0,57 8,52 6,65 - LU1133072774 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 8,44 -0,02 -0,24 9,17 7,64 - LU0995350831 - -
Class I2 CHF - 25,14 0,08 0,32 26,80 21,47 - LU1781817694 - -
Class X2 AUD Ingen 9,74 0,03 0,31 10,02 8,61 - LU1554267051 - -
Class X2 GBP Ingen 5,34 0,00 0,00 5,50 4,77 - LU1688375267 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 9,76 -0,06 -0,61 11,00 8,85 - LU1505939139 - -
Class A1 USD Daglig 3,80 -0,02 -0,52 4,46 3,54 - LU0278477574 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 7,62 -0,04 -0,52 8,75 6,99 - LU0622213642 - -
Class A4 USD Årlig 15,66 -0,08 -0,51 18,62 14,11 - LU0548402170 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,48 -0,04 -0,53 8,63 6,89 - LU0359002093 - -
Class I3 Hedged GBP Månedlig 6,86 -0,04 -0,58 8,26 6,46 - LU0995336418 - -
Class A2 USD Ingen 23,23 -0,13 -0,56 25,87 20,93 - LU0278470058 - -
Class A2 EUR Ingen 20,72 -0,04 -0,19 21,28 18,01 - LU0278457204 - -
Class A3 EUR Månedlig 3,42 0,00 0,00 3,70 3,06 - LU0278457469 - -
Class A3 HKD Månedlig 30,05 -0,17 -0,56 35,31 27,93 - LU0388349754 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 8,66 -0,01 -0,12 9,55 8,10 - LU1694209807 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 88,81 -0,50 -0,56 102,62 81,81 - LU1715605868 - -
Class A4 EUR Årlig 13,97 -0,03 -0,21 15,31 12,14 - LU0478974834 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 8,43 -0,04 -0,47 9,46 7,62 - LU0827884767 - -
Class D3 EUR Månedlig 14,14 -0,03 -0,21 15,33 12,66 - LU0827884924 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 7,85 -0,04 -0,51 8,99 7,19 - LU0473186707 - -
Class D2 EUR Ingen 21,94 -0,04 -0,18 22,42 19,01 - LU0329592702 - -
Class I2 USD Ingen 24,61 -0,13 -0,53 27,22 22,08 - LU0520955575 - -
Class D4 EUR Årlig 14,03 -0,03 -0,21 15,40 12,15 - LU0827885145 - -
Class A3 USD Månedlig 3,83 -0,02 -0,52 4,50 3,56 - LU0278470132 - -
Class D3 USD Månedlig 15,85 -0,09 -0,56 18,63 14,72 - LU0523291242 - -
Class X2 EUR Ingen 6,17 -0,01 -0,16 6,26 5,32 - LU0531082021 - -
Class A6 USD Månedlig 8,62 -0,04 -0,46 10,38 8,14 - LU1408528211 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 7,92 -0,05 -0,63 9,66 7,54 - LU1676225185 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 14,16 -0,08 -0,56 16,06 12,90 - LU0827885491 - -
Class X2 USD Ingen 6,91 -0,04 -0,58 7,61 6,19 - LU0344905624 - -
Class D3 Hedged AUD Månedlig 6,45 -0,03 -0,46 7,66 6,02 - LU0827884841 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 8,20 -0,04 -0,49 10,11 7,85 - LU1408528302 - -
Class D4 USD Årlig 15,73 -0,08 -0,51 18,71 14,13 - LU0827885228 - -
Class D3 HKD Månedlig 124,34 -0,69 -0,55 146,13 115,55 - LU0827885061 - -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 6,45 -0,04 -0,62 7,66 6,02 - LU0575500318 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 7,33 -0,04 -0,54 8,46 6,76 - LU0623004180 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 9,62 -0,06 -0,62 10,90 8,75 - LU0480535052 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 86,11 -0,48 -0,55 104,94 81,97 - LU1408528484 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 9,95 -0,05 -0,50 11,21 9,01 - LU0827884684 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 8,70 -0,05 -0,57 10,60 8,26 - LU1408528724 - -
Class A2 CZK Ingen 533,27 -0,06 -0,01 543,45 463,69 - LU1791177113 - -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 8,61 -0,05 -0,58 10,50 8,20 - LU1408528641 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.