Renter

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Totalavkastning (%)

per 31.des.2020

- - - - 8,02
Referanseindeks (%)

per 31.des.2020

- - - - 7,80
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
4,15 - - - 7,69
Referanse (%)

per 31.jan.2021

3,99 - - - 7,56
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,95 -0,95 2,10 4,15 - - - 16,64
Referanse (%)

per 31.jan.2021

-0,91 -0,91 2,06 3,99 - - - 16,34

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 25.feb.2021 GBP 276,89
Fondsstart 30.sep.2000
Startdato 02.jan.2019
12 m følgende avkastning per 31.jan.2021 2,87
Antall beholdninger per 29.jan.2021 1 010
Basisvaluta Britiske pund
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar GBP Corporate Bond
Referanseindeks iBoxx Sterling Non-Gilts Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,10%
ISIN IE00BGWKS388
Bloomberg-børskode -
Kostnadsprosent -
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BGWKS38
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 500 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 5 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per - -
3 års beta per - -
5y Volatility - Benchmark per - -
5 års beta per - -

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.feb.2021 A
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.feb.2021 7,13
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.feb.2021 64,96
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.feb.2021 91,29
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.feb.2021 Bond GBP Corporates
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.feb.2021 113,37
Fond i sammenligningsgruppen per 05.feb.2021 371
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.feb.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.sep.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.jan.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.jan.2021 2,21%
MSCI - Kjernevåpen per 29.jan.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.jan.2021 0,05%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.jan.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.jan.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.jan.2021 1,14%

Dekning av selskapers engasjement per 29.jan.2021 87,65%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.jan.2021 12,35%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,60% og oljesand 0,67%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.jan.2021
Navn Vekt (%)
TESCO PROPERTY RegS 0,70
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.875 12/15/2023 0,69
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,53
KFW MTN RegS 0.875 07/18/2024 0,51
KFW MTN RegS 1 12/15/2022 0,49
Navn Vekt (%)
KFW BANKENGRUPPE MTN 5.75 06/07/2032 0,44
EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS 4.5 06/07/2029 0,41
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.75 11/15/2024 0,40
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 5.5 10/17/2041 0,39
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0 12/07/2028 0,38
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D GBP - 53,12 -0,11 -0,20 56,19 48,90 52,91 IE00BGWKS388 53,33 -
Inst GBP Ingen 21,53 -0,04 -0,20 22,45 19,27 21,44 IE00B1W4R618 21,61 -
Class D GBP Ingen 11,42 -0,02 -0,20 11,91 10,21 11,37 IE00BD0NC474 11,46 -
Inst GBP Kvartalsvis 12,61 -0,03 -0,20 13,33 11,61 12,56 IE00B2RKYS27 12,66 -
Flex GBP Ingen 33,35 -0,07 -0,20 34,77 29,82 33,21 IE0000405013 33,48 -
Class Flex Dist GBP - 197,55 -0,39 -0,20 205,98 10,00 196,76 IE00BMF59H33 198,34 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.