Multi Asset

BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 20.feb.2019 EUR 523,70
Antall beholdninger per 31.jan.2019 31
Basisvaluta EUR
Fondsstart 10.apr.2015
Startdato 21.nov.2018
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,05%
ISIN LU1901862026
Bloomberg-børskode BSMX2GH
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BGSWF82
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 20.feb.2019
Navn Vekt (%)
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 15,73
ISHARES EDGE MSCI WRLD QUALITY FAC 6,23
ISHARES EDGE MSCI WORLD MIN VOL 5,03
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCI 4,83
ISHARES $ CORP BOND INT RATE HGD U 4,80
Navn Vekt (%)
ISHARES MSCI USA UCITS ETF 4,41
ISHARES EDGE S&P500 MIN VOL 4,40
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 0-1YR 4,36
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURIT 4,02
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 3,73
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 20.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 GBP - 104,68 0,20 0,19 104,68 96,54 - LU1901862026 - -
Class A2 EUR Ingen 109,66 0,20 0,18 111,67 101,37 - LU1241524708 - -
Class X2 USD - 105,26 0,21 0,20 105,26 96,73 - LU1901862299 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Stephen Walker
Stephen Walker
Christopher Downing
Christopher Downing
Rafael Iborra
Rafael Iborra

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.