Renter

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%) (-)

per 30.sep.2021

- - - 1,37 -1,20
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-2,75 - - - 4,16
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-3,09 -0,57 -2,24 -2,75 - - - 12,81
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) (-) - - - 8,11 5,57

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 30.nov.2021 GBP 20 325 484
Net Assets of Fund per 30.nov.2021 EUR 3 284 719 213
Basisvaluta EUR
Seriens valuta GBP
Fondsstart 25.nov.2016
Startdato 16.nov.2018
12 m følgende avkastning per 30.nov.2021 1,74
Antall beholdninger per 29.okt.2021 346
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Other Bond
Referanseindeks FTSE EMU Government Bond Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,03%
ISIN IE00BYWHDP26
Bloomberg-børskode
Kostnadsprosent -
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BYWHDP2
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 500 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 5 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per - -
3 års beta per - -
5y Volatility - Benchmark per - -
5 års beta per - -

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 A
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 6,06
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.nov.2021 45,25
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 100,00
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Bond EMU Government
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per - -
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 179
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.jun.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,88
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,86
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,86
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,79
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,76
Navn Vekt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,73
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,71
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2026 0,68
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0,68
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class Flexible Hedged GBP - 10,90 0,04 0,34 11,27 10,69 10,89 IE00BYWHDP26 10,90 -
Class Flexible Hedged SEK - 10,06 0,03 0,33 10,26 9,78 10,06 IE00BD0DT800 10,07 -
Inst EUR Årlig 9,93 0,03 0,33 10,34 9,74 9,92 IE00B1N7ZB00 9,93 -
Inst EUR Ingen 25,05 0,08 0,33 25,66 24,41 25,04 IE0031080868 25,06 -
Class D EUR Ingen 11,24 0,04 0,33 11,51 10,96 11,24 IE00BD0NC037 11,25 -
Flex EUR Ingen 25,78 0,09 0,33 26,38 25,11 25,77 IE0031080751 25,79 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Francis Rayner
Francis Rayner

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.