Aksjer

BlackRock Advantage US Equity Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 192,49
Fondsstart 04.jun.2018
Startdato 18.sep.2018
Antall beholdninger per 31.jan.2019 255
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Referanseindeks MSCI US Index (Gross TR) in EUR
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,30%
ISIN IE00BF553F02
Bloomberg-børskode BRAUDEA
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BF553F0
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
APPLE INC 3,38
AMAZON.COM INC 2,91
ALPHABET INC 2,81
MICROSOFT CORPORATION 2,75
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,87
Navn Vekt (%)
MASTERCARD INC 1,78
MERCK & CO INC 1,77
BANK OF AMERICA CORP 1,67
FACEBOOK INC 1,63
JOHNSON & JOHNSON 1,62
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D Acc EUR - 99,02 0,96 0,98 102,18 83,76 99,02 IE00BF553F02 99,02 -
Class D Hedged Acc CHF - 98,84 0,85 0,87 106,01 85,09 98,84 IE00BFZP7W55 98,84 -
Class D Hedged Acc GBP - 98,28 0,85 0,87 104,99 84,56 98,28 IE00BG1DFJ36 98,28 -
Class X Acc USD - 101,38 0,88 0,88 107,15 86,86 101,38 IE00BFZP7Y79 101,38 -
Class D Hedged Acc EUR - 99,27 0,86 0,87 106,41 85,44 99,27 IE00BFZP7X62 99,27 -
Class A Acc USD - 98,72 0,86 0,88 104,60 84,66 98,72 IE00BDDRH524 98,72 -
Class D Acc USD - 101,16 0,88 0,88 107,05 86,71 101,16 IE00BFZP7V49 101,16 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Travis Cooke
Travis Cooke

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.