Renter

BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Fra
31.12.2020
Til
31.12.2021
Totalavkastning (%)

per 31.des.2021

- - 10,67 3,98 -8,46
Referanseindeks (%)

per 31.des.2021

- - 11,89 4,00 -9,53
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-8,46 1,75 - - 3,61
Referanse (%)

per 31.des.2021

-9,53 1,73 - - 3,51
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-8,46 1,17 -2,09 -8,46 5,34 - - 12,50
Referanse (%)

per 31.des.2021

-9,53 1,53 -2,85 -9,53 5,28 - - 12,13

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 24.jan.2022 USD 518,23
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 31.des.2021 171
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 09.jul.2018
Startdato 05.sep.2018
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Referanseindeks J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,63%
ISIN LU1864665945
Bloomberg-børskode BGELCI2
Kostnadsprosent -
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BFXNJ92
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 31.des.2021 11,25
3 års beta per 31.des.2021 1,06
5y Volatility - Benchmark per - -
5 års beta per - -

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-stadiet av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra både interne og eksterne kilder for å bli inkludert i risikosystemet Aladdin. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class I2, per 31.des.2021 vurdert mot 803 Global Emerging Markets Bond - Local Currency fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2021
Navn Vekt (%)
CZECH REPUBLIC 4.7 09/12/2022 2,71
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,43
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,80
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,77
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,71
Navn Vekt (%)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,68
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,62
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,42
POLAND (REPUBLIC OF) 4 10/25/2023 1,32
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8 09/05/2024 1,27
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 USD - 11,23 -0,08 -0,71 12,30 10,99 - LU1864665945 - -
Class X2 USD - 10,23 -0,07 -0,68 11,15 10,00 - LU1817794461 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,08 -0,06 -0,66 10,11 8,91 - LU1817794545 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 9,14 -0,07 -0,76 10,16 8,97 - LU1817794891 - -
Class I2 EUR - 9,94 -0,02 -0,20 10,15 9,72 - LU1864666083 - -
Class A2 USD Ingen 9,83 -0,07 -0,71 10,84 9,63 - LU1860487765 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,24 -0,07 -0,75 10,24 9,06 - LU1817794628 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,01 -0,07 -0,69 11,08 9,81 - LU1862385918 - -
Class X2 AUD - 14,39 0,07 0,49 14,78 13,60 - LU1860487682 - -
Class D2 USD Ingen 9,99 -0,07 -0,70 10,96 9,78 - LU1817794388 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.