Aksjer

BSF UK Emerging Companies Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Aksjer i mindre selskaper omsettes typisk i lavere volum og opplever større kursvariasjoner enn større selskaper. Investeringsrisikoen er konsentrert i bestemte sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at fondet er mer følsomt for alle typer lokale økonomiske, markedsmessige, politiske eller reguleringsmessige hendelser. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. På grunn av investeringsstrategien kan et fond med absolutt avkastning muligens ikke utvikle seg i takt med markedstrendene eller dra full nytte av et positivt markedsmiljø. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 13.feb.2019 GBP 139,33
Antall beholdninger 172
Basisvaluta GBP
Fondsstart 17.okt.2018
Startdato 17.okt.2018
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Alt - Long/Short Equity - UK
Referanseindeks LIBOR 3 Month (GBP)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,12%
ISIN LU1861218482
Bloomberg-børskode BRUEX2G
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BDRMQL2
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Weekly, Business Day
Minste startinvestering GBP 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,42
SSP GROUP PLC 2,35
ASCENTIAL PLC 1,91
ASHTEAD GROUP PLC 1,87
AVEVA GROUP PLC 1,68
Navn Vekt (%)
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC 1,62
APPLE INC 1,56
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC 1,56
HISCOX LTD 1,51
WORKSPACE GROUP PLC 1,46
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

Beklager, aktivaklasser er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
Beklager, løpetid er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, valutadata er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, klassifiseringer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 GBP - 99,95 0,58 0,58 100,00 95,82 - LU1861218482 - -
Class I2 Hedged EUR - 99,19 0,54 0,55 100,00 95,62 - LU1861219290 - -
Class Z2 GBP - 99,61 0,56 0,57 100,00 95,72 - LU1861218219 - -
Class D2 Hedged EUR - 99,12 0,53 0,54 100,00 95,59 - LU1861218995 - -
Class A2 Hedged EUR - 98,94 0,52 0,53 100,00 95,55 - LU1861218565 - -
Class Z2 Hedged USD - 100,24 0,60 0,60 100,24 95,95 - LU1861219704 - -
Class I2 Hedged CHF - 99,07 0,54 0,55 100,00 95,61 - LU1861219530 - -
Class D2 Hedged USD - 100,10 0,60 0,60 100,10 95,86 - LU1861219613 - -
Class I2 GBP - 99,62 0,55 0,56 100,00 95,72 - LU1861218300 - -
Class D2 Hedged CHF - 99,01 0,53 0,54 100,00 95,61 - LU1861219373 - -
Class I2 Hedged USD - 100,26 0,60 0,60 100,26 95,95 - LU1861219886 - -
Class D2 GBP - 99,53 0,55 0,56 100,00 95,69 - LU1861218136 - -
Class Z2 Hedged EUR - 99,20 0,55 0,56 100,00 95,61 - LU1861219027 - -
Class Z2 Hedged CHF - 99,06 0,54 0,55 100,00 95,61 - LU1861219456 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.