Renter

BGF ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

  Fra
31.12.2014
Til
31.12.2015
Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 31.des.2019

- - - - 14,09

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 23.jan.2020 USD 30,72
Antall beholdninger per 31.des.2019 89
Basisvaluta USD
Fondsstart 09.jul.2018
Startdato 29.aug.2018
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Corporate Bond
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,83%
ISIN LU1864664203
Bloomberg-børskode BEECI2U
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BFXNHT8
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2019
Navn Vekt (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 2,25
ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS 6.125 12/31/2049 2,22
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTERNAT RegS 4 08/15/2026 2,11
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. RegS 6.25 03/25/2029 2,07
SURA ASSET MANAGEMENT RegS 4.875 04/17/2024 1,78
Navn Vekt (%)
ADCB FINANCE CAYMAN LTD MTN RegS 4 03/29/2023 1,75
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (GRAN RegS 7.5 12/31/2049 1,70
BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS RegS 5.75 03/01/2022 1,57
BANCO DO BRASIL (GRAND CAYMAN BRAN RegS 6.25 12/31/2049 1,55
CEMEX MEXICO SA DE CV RegS 5.45 11/19/2029 1,52
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.des.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.des.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 USD - 11,61 0,02 0,17 11,61 10,22 - LU1864664203 - -
Class I2 EUR - 10,49 0,02 0,19 10,49 8,96 - LU1864664385 - -
Class I2 Hedged EUR - 11,14 0,01 0,09 11,14 10,09 - LU1864664468 - -
Class X2 USD - 11,68 0,00 0,00 11,68 10,68 - LU1817796169 - -
Class A2 USD Ingen 11,31 0,00 0,00 11,31 10,05 - LU1860487922 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,02 0,01 0,09 11,02 10,00 - LU1817796326 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,94 0,00 0,00 10,94 9,98 - LU1817796599 - -
Class D2 USD Ingen 11,52 0,01 0,09 11,52 10,16 - LU1817796086 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,89 0,01 0,09 10,89 9,96 - LU1817796243 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu
Mark Yu
Mark Yu

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.