Renter

BGF ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.mar.2019 USD 26,41
Antall beholdninger per 28.feb.2019 84
Basisvaluta USD
Fondsstart 09.jul.2018
Startdato 29.aug.2018
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks J.P. Morgan ESG-Corporate Emerging Bond Index Broad Diversified in EUR
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,88%
ISIN LU1864664385
Bloomberg-børskode BEECBI2
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BFXNHV0
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 28.feb.2019
Navn Vekt (%)
BANCO DO BRASIL (GRAND CAYMAN BRAN RegS 6.25 12/31/2049 2,61
ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS 6.125 12/31/2049 2,41
SIGMA FINANCE NETHERLANDS BV RegS 4.875 03/27/2028 2,06
SACI FALABELLA RegS 3.75 04/30/2023 1,97
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONA RegS 5.55 11/01/2028 1,97
Navn Vekt (%)
SURA ASSET MANAGEMENT RegS 4.875 04/17/2024 1,97
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP RegS 4.375 10/30/2024 1,96
ADCB FINANCE CAYMAN LTD MTN RegS 4 03/29/2023 1,95
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS 4 02/11/2023 1,91
MEXICHEM SAB DE CV RegS 5.875 09/17/2044 1,79
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 28.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 28.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 EUR - 9,33 0,08 0,86 9,33 8,49 - LU1864664385 - -
Class D2 USD Ingen 10,47 0,03 0,29 10,47 9,86 - LU1817796086 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,22 0,02 0,20 10,22 9,74 - LU1817796599 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,34 0,00 0,00 10,34 9,84 - LU1864664468 - -
Class X2 USD - 10,13 0,02 0,20 10,13 9,90 - LU1817796169 - -
Class I2 USD - 10,52 0,00 0,00 10,52 9,91 - LU1864664203 - -
Class A2 USD Ingen 10,34 0,02 0,19 10,34 9,77 - LU1860487922 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,24 0,00 0,00 10,24 9,78 - LU1817796326 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,19 0,02 0,20 10,19 9,72 - LU1817796243 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu
Mark Yu
Mark Yu

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.