Aksjer

BGF Next Generation Technology Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Investeringer i teknologiverdipapirer er utsatt for fravær eller tap av beskyttelse av åndsverk, raske teknologiendringer, offentlig regulering og konkurranse. Investeringsrisikoen er konsentrert i bestemte sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at fondet er mer følsomt for alle typer lokale økonomiske, markedsmessige, politiske eller reguleringsmessige hendelser. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 20.feb.2019 USD 26,53
Antall beholdninger per 31.jan.2019 92
Basisvaluta USD
Fondsstart 04.sep.2018
Startdato 04.sep.2018
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,00%
ISIN LU1861216601
Bloomberg-børskode BGNHD2E
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BG094T5
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
TWILIO INC CLASS A 3,63
ATLASSIAN CORP PLC CLASS A 3,46
WIRECARD AG 2,34
SQUARE INC CLASS A 2,28
OKTA INC CLASS A 2,16
Navn Vekt (%)
ZENDESK INC 2,12
TABLEAU SOFTWARE INC CLASS A 2,09
IAC INTERACTIVE 2,05
RINGCENTRAL INC CLASS A 1,99
MAGAZINE LUIZA SA 1,96
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,40 0,05 0,53 10,00 7,46 - LU1861216601 - -
Class D2 USD Ingen 9,56 0,05 0,53 10,00 7,55 - LU1861216197 - -
Class E2 Hedged EUR - 9,35 0,05 0,54 10,00 7,43 - LU1861216783 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 9,45 0,05 0,53 10,00 7,50 - LU1861216866 - -
Class A2 USD Ingen 9,52 0,05 0,53 10,00 7,53 - LU1861215975 - -
Class A2 SEK Ingen 88,80 0,30 0,34 91,33 67,99 - LU1861216940 - -
Class Z2 USD - 9,58 0,06 0,63 10,00 7,55 - LU1861216437 - -
Class I2 Hedged EUR - 11,33 0,06 0,53 11,33 8,98 - LU1917165158 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,37 0,05 0,54 10,00 7,44 - LU1861216510 - -
Class I2 EUR - 8,44 0,03 0,36 8,44 6,62 - LU1917165075 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 9,46 0,05 0,53 10,00 7,49 - LU1861220033 - -
Class X2 USD - 9,60 0,05 0,52 10,00 7,57 - LU1861216353 - -
Class I2 USD - 9,57 0,05 0,53 10,00 7,55 - LU1861216270 - -
Class D2 EUR - 8,43 0,03 0,36 8,43 6,62 - LU1917164854 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Tony Kim
Tony Kim

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.